Adgangskontroll

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense Koronasmitte, innfører MHH adgangskontroll inn på hospitalet.

Hospitalet har innført adgangskontroll for alle pasienter og besøkende.

​Følgende personer har adgang til hospitalet

Pasienter med planlagt time og ansatte får besøke hospitalet. Pasienter som trenger tolk eller barn inntil 18 år får ha med én pårørende inn på sykehuset (Så fremt de ikke har luftveissymtomer og ikke er omfattet av karanteneplikt). 

Mer om forutsetninger for besøk på sykehuset

Alle ansatte skal vise ID ved oppmøte. Dersom de ikke har med seg ID må de forklare hvor de jobber.

Oppmøte i ordinær åpningstid

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til hospitalet i ordinære åpningstider vil du bli møtt utenfor hovedinngangen av en adgangsvakt. Vakten vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand og be deg desinfisere hendene dine.

Oppmøte utenom ordinær åpningstid

Har du avtalt oppmøte på hospitalet utenfor åpningstidene vil du bli møtt av helsepersonell ved hovedinngangen på oppmøtetidspunktet. Ellers vil det stå anvisninger på en plakat på hovedinngangsdøren om hvordan du skal gå frem for å snakke med noen om å komme inn i bygget.

Besøksforbud

Pårørende og andre besøkende som ikke er nevnt under personer som har adgang til hospitalet får dessverre ikke besøke sykehuset. Er det særskilte situasjoner hvor pasienten har behov for følge av brukerstyrt personlig assistent/ledsager må avdelingen kontaktes for vurdering.

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre!