Adgangskontroll

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense Koronasmitte, innfører MHH adgangskontroll inn på hospitalet.

Hospitalet har innført adgangskontroll for alle pasienter og besøkende.

​Følgende personer har adgang til hospitalet

Pasienter med planlagt time og ansatte får besøke hospitalet. Pasienter som trenger ledsager/assistanse eller barn inntil 18 år får ha med én pårørende inn på sykehuset (Så fremt de ikke har luftveissymtomer og ikke er omfattet av karanteneplikt).

Alle ansatte skal vise ID ved oppmøte. Dersom de ikke har med seg ID må de forklare hvor de jobber.

Andre besøkende og pårørende avvises. Personer som har risiko for å være smittet skal også avvises.

Oppmøte i ordinær åpningstid

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til hospitalet i ordinære åpningstider vil du bli møtt utenfor hovedinngangen av en adgangsvakt. Vakten vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand og be deg desinfisere hendene dine.

Oppmøte utenom ordinær åpningstid

Har du avtalt oppmøte på hospitalet utenfor åpningstidene vil du bli møtt av helsepersonell ved hovedinngangen på oppmøtetidspunktet. Ellers vil det stå anvisninger på en plakat på hovedinngangsdøren om hvordan du skal gå frem for å snakke med noen om å komme inn i bygget.

Besøksforbud

Besøkende og pårørende skal ikke oppsøke/besøke hospitalet med mindre pasienten trenger hjelp eller bistand.

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre!