HELSENORGE

Livsstyrketrening

Kurs, Revmatologisk klinikk

Livsstyrketrening handler om å sette fokus på ressurser og muligheter og bli en aktiv deltaker i egen mestringsprosess.

Kursene holdes på sykehuset 2-3 ganger i året. Treningen foregår i grupper og gjennomføres i et strukturert program som består av 10 samlinger, hver på 4,5 timer, med 1-2 ukers mellomrom.

Hva er kurs i livsstyrketrening?

Kurs i livsstyrketrening tar for seg veiledning av deg som pasient i læring og mestring av en hverdag med langvarige smerter. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseplager ikke er enten fysiske eller psykiske, men mer sammensatt. Måten vi lever livet vårt på, med erfaringer, utfordringer og valg, på godt og vondt, bærer vi med oss. Denne "livsbagasjen" kan sette seg i kroppen og gi ulike symptomer og helseplager.

Kurset ledes av helsepersonell som har fullført videreutdannelser som kvalifiserer til å lede grupper innen livsstyrketrening. På hver samling utforsker vi ulike livstemaer.

Livsstyrketrening for hvem?

Dersom du er pasient ved Martina Hansens Hospital og har langvarige helseutfordringer som er vanskelig å håndtere i hverdagen, da kan dette være et godt tilbud for deg. Det er utført 2 doktorgradsarbeider på livsstyrketrening som behandlingsmetode, og begge viser til gode resultater for pasientene.

Innhold i kurset

Livsstyrketrening jobber med bevisstgjøring av:

 • tanker, følelser og kropp
 • vaner og mønstre i hverdagen
 • ressurser og muligheter

Gjennom bevisstgjøring kan du:

 • bli oppmerksom på uheldige vaner og mønstre
 • bearbeide tanker og følelser
 • minske den tunge delen av "livsbagasjen"
 • frigjøre ny energi
 • muliggjøre nye handlingsvalg
 • ta styringen i eget liv

Eksempler på livstemaer:

 • Hvis kroppen min kunne snakke...
 • Om å kjenne og sette sine egne grenser...
 • Hvordan takler jeg ulike følelser?
 • Hva gir meg glede?
 • Hva er meningsfullt for meg?

Påmelding

Alle som er interessert i å delta på kurs i livsstyrketrening kan bli invitert til et informasjonsmøte som holdes på sykehuset 2-3 ganger i året. Her får du god informasjon om bakgrunn og metoder i livsstyrketrening. Først etter informasjonsmøtet kan du melde deg på kurset. Det kan være venteliste for å delta på kurs.

Betaling og Egenandel

På Martina Hansens Hospital blir du behandlet på lik linje med et offentlig sykehus. Det betyr at du kun betaler en godkjent egenandel som er fastsatt for spesialisthelsetjenesten. 

Henvendelser

Ved spørsmål om livsstyrketrening kan du ta kontakt med MHH på telefon: 67 500 800.

Nyttig informasjon

Når og hvor

Sted
Martina Hansens Hospital
  
Arrangør
Revmatologisk klinikk
 
Fant du det du lette etter?