HELSENORGE

Klinisk drift og forskning

Hospitalet har organisert all pasientaktivitet under Klinisk drift og forskning, som ledes av viseadministrerende direktør. Både ortopedisk og revmatologisk avdeling med tilhørende forskningsaktivitet, avdelinger og støttefunksjoner er organisert under Klinisk drift og forskning. Utredning, behandling, opptrening og kontroller foregår i tverrfaglige team på tvers av avdelinger. Mer informasjon om underliggende avdelinger/enheter finner du lengre nede på siden.

Fant du det du lette etter?