HELSENORGE

Anestesiavdelingen

Vi gir anestesi (bedøvelse) til pasienter som opereres ved hospitalet. Etter operasjon overvåker vi og behandler deg på postoperativ enhet. Pasienter opplever ulik grad av smerte etter operasjon og har ulike behov for smertelindring. God smertebehandling etter en operasjon innebærer at du skal føle deg vel etter operasjonen. Målet er at du skal kunne slappe av med det ubehaget du kjenner.

Fant du det du lette etter?