HELSENORGE

Ergoterapitjenesten

Vi tilbyr ergoterapitjenester til deg som utredes og behandles ved Martina Hansens Hospital. Vi arbeider i tverrfaglige team ved revmatologisk- og ortopedisk poliklinikk. Det bidrar til at du får et helhetlig behandlingstilbud. 
Fant du det du lette etter?