HELSENORGE

Fysioterapitjenesten

Vi tilbyr jobber i tverrfaglige team i begge klinikkene og tilbyr fysioterapitjenester til deg som utredes og behandles ved hospitalet. Det bidrar til at du får et helhetlig behandlingstilbud. Våre fysioterapeuter har en viktig rolle i utredningen og opptrening av ortopediske pasienter og bistår i tverrfaglig oppfølging av revmatiske pasienter.

Fant du det du lette etter?