HELSENORGE

Operasjonsavdelingen

Vi tilrettelegger og bidrar til gjennomføringen av større operasjoner hvor du må legges inn på sykehuset og trenger oppfølging etter operasjonen. Det gjelder spesielt hofte- og kneproteseoperasjoner, alle ryggoperasjoner, omfattende kneoperasjoner og enkelte skulderoperasjoner.

Fant du det du lette etter?