HELSENORGE

Radiologisk avdeling

Vi vurderer henvisninger og bistår i utredningen av deg som pasient gjennom billedtakning som røntgen- og MR-undersøkelser. Våre dyktige fagfolk og vårt moderne utstyr bidrar til billeddiagnostikk med høy kvalitet. Røntgenundersøkelse hos oss er forbeholdt deg som utredes eller behandles ved hospitalet. Dette gjelder også for MR-undersøkelser, men ved ledig kapasitet tar vi i tillegg imot eksterne pasienter.

Fant du det du lette etter?