HELSENORGE

Sosionomtjenesten

Vår sosionom jobber i tverrfaglig team som sørger for helhetlig behandling av deg som pasient eller pårørende. Sosionomen hjelper deg med å finne løsninger på problemer som oppstår i tilknytning til sykdommen din eller behandlingen. Sammen med deg ser sosionomen på muligheter og utfordringer i hverdagen din, med tanke på økt mestringsevne.

Fant du det du lette etter?