Ergoterapitjenesten

Vi tilbyr jobber i tverrfaglige team i begge klinikkene og tilbyr ergoterapitjenester til deg som utredes og behandles ved hospitalet. Det bidrar til at du får et helhetlig behandlingstilbud. Vårt mål er at du som pasient får "redskapene" til å leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av dine helseutfordringer. Sammen med deg ser vi på muligheter og utfordringer i hverdagen din, med tanke på økt mestringsevne.

Fant du det du lette etter?