HELSENORGE

Stab organisasjonsutvikling

Hospitalet har organisert funksjoner og stillinger som skal støtte opp om klinikkene og hospitalet sine kjerneområder i sentrale staber. Stab organisasjonsutvikling omfatter områdene organisasjonsutvikling, HR/lønn, kvalitet, smittevern, kompetanse, kommunikasjon og HMS-koordinering. Staben har også personalbarnehage og medisinsk kontor- og servicesenter organisert under seg.

Fant du det du lette etter?