HELSENORGE

Avansert hånd- og fotkirurgi

Vår seksjon for fot- og håndkirurgi har høy kompetanse innen de aller fleste hånd-, fot- og ankelkirurgiske problemstillinger. Vi har nå økt kapasiteten og kompetansen innen håndkirurgi med ansettelse av en erfaren håndkirurg, og kan ta imot flere pasienter med et bredt spekter av elektive håndkirurgiske problemstillinger.

Seksjon for fot- og håndkirurgi ved Martina Hansens Hospital

Vi er en av landets ledende seksjoner innen fotkirurgi og utfører ca. 1200. Innen håndkirurgi opererer vi om ca. 700 pasienter i året.

Fot- og ankelkirurgi

Vi har et helhetlig behandlingstilbud for fot- og ankelkirurgiske tilstander, med to unntak: Vi setter ikke inn ankelproteser (dette gjøres på Diakonhjemmet) og vi behandler ikke diabetiske fotsår (skal gjøres på lokalsykehus). Behandlingsmetodene og utstyret vårt er moderne, og vi legger vekt på rask rehabilitering. Vi har redusert postoperativ gipsbehandling til et minimum, og vi bruker nesten aldri gips ved forfotskirurgi.

Noen av fot-inngrepene som vi utfører:

 • Forfotkirurgi: hallux valgus, hallux rigidus, hammertær, mortons, komplekse forfotsdeformiteter etc.
 • Kirurgi av degenerative leddtilstander: forfots-, midtfots-, bakfots- og ankelartrose
 •  Kirurgi av kronisk senepatologi: akilles, tibialis posterior, peroneus, tibialis anterior m.m.
 • Kirurgi av ligamentskader og idrettsskader: instabilitet, bruskskader i ankel, fremre og bakre impingement i ankel og fraktursekveler.
 • Skopisk kirurgi: ankelledd, subtalarledd, haglunds hæl og diverse sener.
 • Kirurgi av større deformiteter: plattfotdeformiteter, hulfot, klumpfot, nevrologiske tilstander m.m.
 • Revmakirurgi i fot/ankel.

Hånd- og albuekirurgi

Vi tilbyr utredning og behandling for de aller fleste elektive håndkirurgiske problemstillinger, inkludert manglende bedring etter gjennomgått brudd/skade. Kirurgene våre har bred klinisk erfaring, og to overleger på seksjonen har doktorgrad. Seksjonen har moderne bahendlingsmetoder og jobber tverrfaglig for å sikre best mulig pasientbehandling. Vi samarbeider tett med ergoterapiavdelingen, som sørger for helhetlig oppfølging av pasientene, både før og etter kirurgi.

Noen av hånd-inngrepene som vi utfører:

 • Albue-artroskopiske inngrep ved frie legemer, osteochondrale lesjoner og synovitt.
 • Albue - åpen dekompresjon ved nerve kompresjon av ulnaris.
 • Feilstilling eller manglende tilheling/bedring etter brudd og skader, som pseudartroser i båtben, korrigerende osteotomier i underarm, hånd og fingre.
 • Dupuytrens kontraktur: percutan nålefasciotomi og åpen kirurgi ved primær og residiverende kontraktur.
 • Nervekompresjoner: carpal tunnel syndrom og guyons kanal syndrom.
 • Tumores: ganglion, enchondrom og andre benigne svulster i hånd.
 • Degenerative lidelser (artrose): artrodeser i håndledd, håndrot og fingerledd. Kirurgisk behandling for CMC1 artrose.
 • Revmahåndkirurgi inkludert: artrodeser, synovektomi, tenosynovektomi og senetransposisjoner.
 • Håndledds-artroskopi ved for eksempel ulnare håndleddsplager, ganglion, synovektomi, TFCC skader, instabilitet i håndrot.
 • Ulna forkortningsosteotomi ved ulnart impaksjons syndrom.
 • Rekonstruksjon av leddbåndskader og deformiteter i fingre (UCL i tommel).
 • Triggerfinger og deQuervain.

Henvisninger

Henvisende helsepersonell kan sende henvisningen til oss elektronisk, men vi tar også imot henvisninger pr. post.

Mer om henvisningsrutiner