HELSENORGE

Hospitalet har fått ny nettside

Tirsdag 21. april lanserte Martina Hansens Hospital nye nettsider som inngår i felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Bilde av hvordan forsiden på hjemmesiden ser ut ved lansering i april 2020.

​Informasjon til pasienter, pårørende og andre besøkende

Den nye nettsiden til sykehusene tar utgangspunkt i pasientens behov før, under og etter behandling. Nettsidene er skreddersydde for å dekke behovet for både praktisk informasjon og informasjon om diagnose og behandling. Nettsidene skal være en del av behandlingsforløpet og bidra til å tilfredsstille behovet for informasjon som mange pasienter har.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Alle offentlige sykehusene (HF), helseregionene, og alle private ideelle sykehus i landet er nå en del av felles nettløsning på helsenorge-plattformen som kalles "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten". Løsningen innebærer at helseforetakene har fått felles design og struktur og kan dele informasjon på tvers av nettstedene.

Nettsiden er fremdeles under arbeid

Nettsiden til hospitalet er lansert, men er fremdeles under arbeid. Vi jobber videre med å lage og beskrive flere behandlinger. Dersom du ikke finner behandlingen du leter etter betyr det ikke at den ikke tilbys. Vi publiserer løpende behandlinger og informasjon når det er klart til bruk.

Den felles nettløsningen er også under stadig utvikling. Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og videreutvikling av løsningen, etter prioriteringer gitt av nasjonalt redaksjonsråd.

Informasjon til fastleger og henvisere

Fastleger og andre helsepersonell finner informasjon under «Fag og forskning». På enkelte behandlingssider eller utredningssider kan vi også ha lagt inn en sjekkliste for henvisning. Du kan se etter den blå knappen “Sjekkliste for henvisning – fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning:

Nettløsningen er brukertestet

Brukerne har vært en viktig del av prosessen med utviklingen av felles nettløsning. De har fått teste løsningen og gi tilbakemeldinger. Slik vil det også være når nettløsningen skal videreutvikles.

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» intervjuet 150 pasienter, pårørende og helsepersonell i 18 fokusgrupper ni steder rundt om i landet. De offentlige sykehusene hadde også en spørreundersøkelse på sine nettsider hvor brukerne skulle si hva de lurte aller mest på.

Brukerne ønsket informasjon om det som skjer før, under og etter behandling. De ville også finne oversiktlig og lettfattelig informasjon om diagnose, prognoser og behandling, med mulighet til å fordype seg i mer utfyllende informasjon. Også informasjon om kvalitet, ventetider og henvisningsrutiner og praktisk informasjon om sykehuset var ønsket.