Midlertidige endringer i helselovgivningen

Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for. Helse- og omsorgsdepartementet gjør derfor enkelte midlertidige endringer.

Endringene består blant annet av

  • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.
  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten utvides fra 10 dager til 30 dager, slik den var før 1. november 2015. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.
  • Retten til fritt behandlingsvalg skal som hovedregel ikke gjelde. Innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn, skal retten fremdeles gjelde. Fritt behandlingsvalg vil også gjelde for pasienter som allerede er under utredning eller behandling i godkjent privat virksomhet.
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten gjelder ikke.
  • Retten til individuell plan gjelder ikke.
  • Retten til kontaktlege gjelder ikke.
- Sykehusene vil måtte utsette noen operasjoner og annen helsehjelp. Samtidig er det ikke slik at noen skal få hjelp og andre ikke, men noen må vente litt lenger enn andre på behandling, sier Høie.

Fritt behandlingsvalg

Dersom du blir øyeblikkelig syk og trenger behandling, vil du fortsatt få hjelp. Men de midlertidige endringene innebærer at du som pasient kan ikke velge behandlingsted innen somatikk (fysisk helse). 

Dersom du allerede har fått innkalling til undersøkelse eller behandling, og ikke fått beskjed om at timen er avlyst, møter du opp som avtalt.


Fant du det du lette etter?