HELSENORGE

16 stk i karantene etter koronasmitte ved hospitalet

Per 5. november 2020 er åtte pasienter og åtte ansatte  satt i karantene i 10 dager etter nærkontakt med en ansatt som er smittet med Covid-19.

​En ansatt ved Martina Hansens Hospital testet positivt for Covid-19 tirsdag ettermiddag 3. november. Driften ved hospitalet er på nåværende tidspunkt i liten grad berørt av hendelsen.

Smittesporing

Tirsdag og onsdag ble det gjennomført nødvendig smittesporing i hospitalet. Som en konsekvens av smittesporingen er 8 ansatte og 8 pasienter satt i 10 dagers karantene.

Oppfølging av pasienter og ansatte

Alle de berørte er varslet og vil bli fulgt opp videre. De ansatte blir fulgt opp av hospitalet. Pasientene har blitt bedt om å ta kontakt med hjemkommunen sitt smittevern, dersom de får symptomer.