HELSENORGE

8 stk i karantene etter koronasmitte ved hospitalet

Pr. 30. november 2020 er 6 pasienter og 2 ansatte satt i karantene etter nærkontakt med en ansatt som er smittet med Covid-19. 

En ansatt ved Martina Hansens Hospital testet positivt for Covid-19 søndag 29. november. Driften ved hospitalet er på nåværende tidspunkt i liten grad berørt av hendelse.

Smittesporing

Det ble mandag 30. november iverksatt nødvendig smittesporing. Som en konsekvens av dette er 6 pasienter og 2 ansatte satt i karantene.

Oppfølging av pasienter og ansatte

Alle de berørte er varslet og vil bli fulgt opp videre. De ansatte blir fulgt opp av hospitalet. Pasientene har blitt bedt om å ta kontakt med hjemkommunen sitt smittevern, dersom de får symptomer.