HELSENORGE

Adgangskontroll - Avviklet

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense Koronasmitte, innfører MHH adgangskontroll inn på hospitalet.

Hospitalet har innført adgangskontroll for alle pasienter og besøkende.

​Følgende personer har adgang til hospitalet

  • Pasienter med planlagt time
  • Barn inntil 18 år får ha med én pårørende inn på sykehuset.
  • Offentlig godkjent tolk for pasienter som trenger det (skal bestilles av hospitalet)
  • Særskilte situasjoner hvor pasienten har behov for brukerstyrt personlig assistent/offentlig godkjent ledsager. Behovet vurderes av avdelingen.
  • Ansatte ved hospitalet med gyldig ID-kort.
  • Kritisk servicepersonell/håndverkere etter avtale med leder ved hospitalet.
Forutsetninger for besøk på sykehuset

For å komme inn på hospitalet må du være frisk og ikke være i karantene eller isolasjon.

Alle pasienter, pårørende til barn, og leverandører/servicepersonell må gjennom adgangskontroll for å komme inn på hospitalet.

Adgang i ordinær åpningstid

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til hospitalet i ordinære åpningstider vil du bli møtt utenfor hovedinngangen av en adgangsvakt. Vakten vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand og be deg desinfisere hendene dine. 

Adgang utenom ordinær åpningstid

Har du avtalt oppmøte på hospitalet utenfor åpningstidene vil du bli møtt av helsepersonell ved hovedinngangen på oppmøtetidspunktet. Ellers vil det stå anvisninger på en plakat på hovedinngangsdøren om hvordan du skal gå frem for å få adgang til bygget.

Besøksforbud

Pårørende og andre besøkende som ikke er nevnt under personer som har adgang til hospitalet får dessverre ikke besøke sykehuset. Er det særskilte situasjoner hvor pasienten har behov for følge av brukerstyrt personlig assistent/offentlig godkjent ledsager må avdelingen kontaktes for vurdering.

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre!