HELSENORGE

Bli kjent med revmatologisk avdeling

Revmatologisk avdeling har fått gleden av å presentere avdelingen i Revmatologen, medlemsbladet til Norsk Revmatologisk forening.

Gruppebilde av avdelingens leger og sykepleiere som står / sitter oppstilt utenfor hospitalbygget

Teamet av eger og sykepleiere som jobber ved revmatologisk avdeling.

Startet med revmatologi i 1984

Revmatologi ved Martina Hansens Hospital startet i 1984 da det ble det bestemt at Akershus fylkeskommune skulle etablere en egen revmatologiske avdeling, med både revmatologi og revmakirurgi. Administrerende overlege og ortoped på den tiden, forsto at hospitalet trengte mer medisinsk aktivitet utover ortopedi for å ikke gå en usikker fremtid i møte. Høsten 1984 ansatte hospitalet den første spesialisten i revmatologi i Akershus fylkeskommune. Etter to år ble det ansatt ytterligere en spesialist og dermed var ballen i gang.

Et team av leger og sykepleiere

I dag har avdelingen 12 overlegestillinger og 14 sykepleiere. Den dominerende aktiviteten på avdelingen er poliklinikk, som er drevet av både leger og sykepleiere. 

I 2019 hadde avdelingen til sammen 13.755 konsultasjoner, hvorav 11.700 hos lege og 2.559 av sykepleier. 

Avdelingen har en infusjonsenhet som daglig driftes av 2-3 erfarne sykepleiere. Avdelingen har også opprettet egne "klinikker" for enkelte sykdomstilstander, for å sikre at pasientene får strukturert oppfølging.