HELSENORGE
Streik ved Martina Hansens Hospital

Brudd i meklingen mellom Unio og Spekter

Det ble dessverre ikke oppnådd enighet mellom Unio og Spekter i meklingen  2. og 3. juni og Unio har meddelt at streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse i dag, fredag 4.juni.

Illustrasjon med grønn bakgrunn og teksten "Lønnsoppgjør 2021"

Utt​ak ved Martina Hansens Hospital

Ved Martina Hansens Hospital er det 10 ansatte går ut i streik fra og med i dag, fredag 4. juni. Det gjelder 6 sykepleiere, 2 fysioteraputer, 1 ergotarpeut og 1 radiograf. Følgende avdelinger er berørt: Ortopedisk sengepost, dagkirurgisk enhet, operasjonsavdelingen, avdeling for fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, og radiologisk avdeling. 

Pasientbehandlingen er foreløpig ikke berørt​

Foreløpig blir ikke pasientbehandlingen berørt av dette uttaket. Arbeidsgiver følger imidlertid situasjonen fra dag til dag og vi vil informere berørte pasienter dersom streiken innebærer utsettelse av planlagte undersøkelser eller behandlinger.

Dette betyr at alle pasienter skal møte til planlagt time dersom de ikke får annen beskjed.​

Helseforetak som er berørt

Følgende helseforetak er berørt av første streikeuttak med 313 medlemmer:

  • ​Akershus universitetssykehus
  • Helse Bergen
  • Oslo universitetssykehus
  • St Olavs Hospital
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Martina Hansens Hospital