HELSENORGE

Bruk av munnbind

Som følge av økte smitteverntiltak i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo må alle pasienter bruke munnbind inne på hospitalet. Bruken av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir fortløpende vurdert ut ifra smittesituasjonen.

Illustrasjonsbilde munnbild - Shutterstock / eugenegurkov

Bruk av munnbind for pasienter

Alle pasienter skal bruke munnbind inne på hospitalet. Husk at munnbind ikke erstatter avstand. Les råd om hvordan du bruker munnbind (fhi.no)

Bruk av munnbind for ansatte

Enkelte pasienter lurer på hvorfor ikke alle ansatte ved hospitalet bruker munnbind. Ved Martina Hansens Hospital har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen for å bli smittet på hospitalet er svært lav. På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å innføre bruk av munnbind generelt. Ansatte bruker munnbind når forholdene tilsir det og bruker munnbind i større grad nå under pandemien, enn ellers. 

Ansatte skal bruke munnbind i følgende tilfeller:

  • Ansatte i pasientnært arbeid skal bruke munnbind om ikke avstand på 2 meter kan overholdes. Det samme prinsippet om avstand på 2 meter og bruk av munnbind gjelder også mellom ansatte og kollegaer, så langt det er praktisk mulig. 
  • I tillegg skal ansatte bruke munnbind når de ferdes i hospitalets fellesarealer.

Følgende tiltak sørger for lav risiko for smitte på hospitalet

  • Ansatte skal holde seg hjemme hvis de har symptomer på luftveisinfeksjoner og skal teste seg for Covid-19.
  • Ansatte utfører basale smittevernsrutiner, herunder håndhygiene.
  • Ansatte holder avstand til hverandre og til pasienter.
  • Adgangskontroll med screening av alle pasienter.
  • Besøkstopp for pårørende og andre besøkende.
  • Begrensninger i fysiske møter.