Bruk av munnbind

Det er ikke påbudt at pasienter må bruke munnbind på hospitalet, men om en pasient ønsker å bruke munnbind så kan de fint gjøre det. Bruken av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir fortløpende vurdert ut ifra smittesituasjonen.

Råd og anbefalinger

Pasienter anbefales å følge råd og føringer om munnbind fra FHI og helsemyndighetene, og regler som er satt av Bærum kommune:

Føringer for bruk av munnbind fra helsedirektoratet (helsenorge.no) Anbefaling om munnbind fra folkehelseinstituttet Regler om bruk av munnbind i Bærum kommune 

Bruk av munnbind på hospitalet

Enkelte pasienter lurer på hvorfor ikke alle ansatte ved hospitalet bruker munnbind. Ved Martina Hansens Hospital har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen for å bli smittet på hospitalet er svært lav.

På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å innføre bruk av munnbind generelt, men ansatte bruker munnbind i større grad nå under pandemien, enn ellers.

Følgende tiltak sørger for lav risiko for smitte på hospitalet

  • Ansatte skal holde seg hjemme hvis de har symptomer på luftveisinfeksjoner og skal teste seg for Covid-19.
  • Ansatte utfører basale smittevernsrutiner, herunder håndhygiene
  • Ansatte holder avstand til hverandre og til pasienter
  • Adgangskontroll med screening av alle pasienter
  • Besøkstopp for pårørende og andre besøkende
  • Begrensninger i fysiske møter