HELSENORGE

Driftssituasjonen ved hospitalet

Administrerende direktør er svært takknemlig for alt det arbeidet som nedlegges av hver enkelt medarbeider og den fleksibiliteten som vises i denne krevende situasjonen.

Avtale med Vestre Viken HF

MHH har inngått avtale med Vestre Viken HF om utlån av helsepersonell og arealer i forbindelse med Korona-situasjonen.

Kreftpoliklinikken

VVHF-Bærum sykehus, Kreftpoliklinikken disponerer 2. etasje til hospitalet, sammen med MHH Revmatologisk poliklinikk. NB. Nyhetssaken er beskyttet av betalingsabonnement

Øyeblikkelig hjelp ortopedi

VVHF-Bærum sykehus, Øyeblikkelig hjelp i ortopedi vil også disponere hospitalets operasjonsstuer, utstyr, postoperativ avdeling, laboratoriet, radiologisk avdeling og tilhørende personell.

Revmatologisk poliklinikk

Per 27. mars er nær halvparten av legene på revmatologisk avdeling omdisponert til VVHF-Bærum sykehus for å bistå under pandemien, og vi må forvente at flere av disse vil måtte bidra i nær fremtid. Vi har derfor redusert kapasitet på avdelingen. Rutinekontroller og vurderinger som ikke haster vil derfor måtte utsettes på ubestemt tid.

Pasienter med alvorlig/aktiv sykdom og behov for rask vurdering og behandling, vil prioriteres og fortsatt få et fullt forsvarlig tilbud.

Alle infusjonsbehandlinger går som planlagt, med unntak av behandlinger for benskjørhet. I tillegg vil de aller fleste konsultasjoner skje som telefonkonsultasjon som et smitteforebyggende tiltak.