HELSENORGE

Endring av tiltak fra og med 1. februar

Hospitalet avvikler flere av de innførte tiltak for pasienter og ansatte fra Nordre Follo kommune. Pasienter fra Nordre Follo kan komme til planlagt time fra og med 3. februar.

​Smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn den var sist uke, og FHI og helsedirektoratet har derfor vurdert av særskilte råd for Nordre Follo kan oppheves. Hospitalet følger rådene som er gitt av helsemyndighetene og avvikler flere at tiltakene for pasienter og ansatte.

Avvikling av tiltak for Nordre Follo betyr at:

 • Pasienter fra Nordre Follo kan komme til planlagt time fra og med 3. februar.
 • Ansatte som er bosatt i Nordre Follo kan komme tilbake til jobb fra og med 1. februar.

Tiltak som fortsatt gjelder for pasienter:

 • Pasienter skal bruke munnbind når de er inne på hospitalet. 
 • Pasienter fra Nordre Follo og nærliggende kommuner kan fremdeles få tilbud om telefonkonsultasjon dersom de ønsker det, så langt det er mulig.
 • Testing av pasienter som skal legges inn til operasjon fra og med tirsdag 2. februar
 • Testing av alle pasienter som skal til dagkirurgi fra og med onsdag 3. februar.

Tiltak som gjelder for ansatte og leverandører:

 • Ansatte i pasientnært arbeid skal bruke munnbind om ikke avstand på 2 meter kan
  overholdes. I tillegg skal alle ansatte med virkning 1. februar bruke munnbind i hospitalets fellesarealer.
 • Ansatte skal utføre basale smittevernrutiner og holde god avstand der det er mulig.
 • Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme og teste seg.
 • Ansatte i administrative stillinger skal så langt det er mulig jobbe hjemmefra.
 • Møter skal så langt det er mulig foregå digitalt.
 • Leverandører/servicepersonell/håndverkere skal ikke besøke hospitalet i de neste 14 dagene (foreløpig tom. 8. februar), om ikke det er strengt nødvendig. Dersom det er strengt nødvendig skal de bruke munnbind og følges av en ansatt.