HELSENORGE

Hospitalet har iverksatt forsterkede tiltak for pasienter og ansatte

Martina Hansens Hospital forsterker smitteverntiltak i sammenheng med utbrudd av mutert virus i Nordre Follo kommune. Hospitalet følger råd og anvisninger fra Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst ved innføring av nye,  lokale tiltak.

Det er iverksatt omfattende tiltak i kommuner som grenser til Nordre Follo kommune etter at det ble påvist mutert virus og det er innført ekstraordinære tiltak i ytterlige 15 kommuner på Østlandet. De første prøvene som inneholder denne mutasjonen er tatt i begynnelsen av januar, og det er sannsynlig at det muterte viruset har spredd seg.

Hospitalet har iverksatt følgende tiltak

 • Ansatte som er bosatt i Nordre Follo skal ikke møte på jobb, til og med 31. januar. Aktuelle ansatte har blitt kontaktet av sin leder og er informert om å ikke møte på jobb.
 • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo får utsatt sine pasientavtaler eller telefonkonsultasjon dersom det er mulig. Det gjelder i første omgang til 3. februar. Les mer informasjon til pasienter fra Nordre Follo kommune
 • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har behov for øyeblikkelig hjelp må ta kontakt med avdelingen for å avklarere. Det gjelder i første omgang til og med 3. februar.
 • Pasienter fra nabokommuner (Oslo, Ås, Nesodden, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Enebakk, Moss og Våler) kan få tilbud om telefonkonsultasjon, dersom det er mulig. Utover dette blir det tatt imot pasienter fra disse kommunene.
 • Alle pasienter skal bruke munnbind når de er inne på hospitalet.
 • Leverandører/servicepersonell/håndverkere skal ikke besøke hospitalet i de neste 14 dagene (foreløpig tom. 8. februar), om ikke det er strengt nødvendig. Dersom det er strengt nødvendig skal de bruke munnbind og følges av en ansatt.
 • Ansatte i pasientnært arbeid skal bruke munnbind om ikke avstand på 2 meter kan
  overholdes.

Flere at tiltakene er i henhold til tiltak for spesialisthelsetjenesten fra FHI:
Les tiltak som anbefales til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med utbrudd i Nordre Follo (fhi.no)

Hospitalet opprettholder følgende tiltak

 • Ansatte skal utføre basale smittevernrutiner og holde god avstand der det er mulig.
 • Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme og teste seg.
 • Ansatte i administrative stillinger skal så langt det er mulig jobbe hjemmefra.
 • Møter skal  så langt det er mulig foregå digitalt.
 • Adgangskontroll og besøkstopp opprettholdes som tidligere.