HELSENORGE

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

Katrine Barlund Lefdal (t.v) og Karin Sæther arbeider til vanlig som hygienesykepleier og avdelingsleder ved Martina Hansens Hospital. FOTO: Helse Sør-Øst

​Utfordringen med å skaffe godt og riktig smittevernutstyr til Norge, har gjort at helsevesenet nå får leveranser både fra kjente og nye leverandører.

Dette innebærer at alt utstyr som kommer til Norge gjennom den nasjonale innkjøpsordningen må gjennom kvalitetskontroll. Dette foregår ved at erfarne fagfolk går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av munnbind og åndedrettsvern som sendes til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for analyse.

Les mer om FFIs rolle her

Bred erfaring

De erfarne fagfolkene som kontrollerte en stor forsyning som landet på norsk jord fredag 27. mars, er Karin Sæther og Katrine Barlund Lefdal. De arbeider til vanlig som henholdsvis avdelingsleder og hygienesykepleier ved Martina Hansens Hospital.

Karin har 40 års erfaring fra helsevesenet, 20 år som operasjonssykepleier og 20 år i steril forsyning. Kathrine har 10 års erfaring fra infeksjonsavdeling og har vært mye ut og inn av smitterom gjennom disse årene.

Les hele saken på Helse Sør-Øst sin nettside