HELSENORGE

Låner ut helsepersonell

Hospitalet har inngått avtale med Vestre Viken HF om utlån av cirka 200 høyt kvalifiserte helsepersonell. Men hospitalet stenger ikke fordi om ansatte bytter arbeidssted for en periode.

Bilde av fasaden av den nye delen av hospitalbygget
Låner ut helsepersonell til Vestre Viken HF.

​Alle kirurgiske avtaler er strøket, og det meste av avtalene på poliklinikken er enten utsatt, eller overført til telefonkonsultasjoner. 

– I den situasjonen vi står i nå, har vi valgt å legge ned vår planlagte operasjonsvirksomhet og stilt oss til disposisjon for å bistå Vestre Viken helseforetak- Og da særlig Bærum sykehus, vår nærmeste nabo, sier administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia ved Martina Hansens Hospital.

Positive ansatte

Klinikksjef for ortopedisk kirurgi, Kjetil Nerhus, forteller at de ansatte har stilt seg positive og forståelsesfulle til endringene.

– Vi er veldig glad for at ansatte har tatt dette som de har gjort. Vi er også glad for å kunne bidra der det trengs, som er i Vestre Viken helseforetak, og spesielt på Bærum sykehus, sier han.

Stenger ikke

Nerhus forklarer at Martina Hansen ikke stenger fordi om ansatte bytter arbeidssted for en periode.

– Alle kirurgiske avtaler er strøket, og det meste av avtalene på poliklinikken er enten utsatt, eller overført til telefonkonsultasjoner, forklarer Nerhus. Ifølge Nerhus har alle pasienter ved sykehuset blitt kontaktet og informert.