HELSENORGE

Ny doktorgrad: PhD Geir Hjorthaug

Geir Aasmund Hjorthaug, spesialist i ortopedisk kirurgi ved fot- og håndseksjonen på Martina Hansens Hospital, forsvarte 26. mai sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) ved UiO: “Effects of inhibition of bone resorption and cyclooxygenase on bone and tendon-to-bone healing - Experimental studies of fracture and tendon-to-bone healing in the rat”. Martina Hansens Hospital gratulerer Hjorthaug med doktorgraden!

Portrett av Geir Hjorthaug

Foto: Amalie Huth Hovland/Foto- og videotjenesten ved Universitetet i Oslo

Forskning på tilheling av leddbåndskader og bruddskader

- Det er viktig for oss som driver ortopedisk kirurgi at den går så raskt som mulig etter operasjon. Mitt arbeid har bestått i å belyse små brikker i et stort puslespill og å prøve å få fram litt ny kunnskap. I arbeidet som har pågått i ti år, så har vi brukt rotter som forsøksdyr. Det vi har sett på er bruken av smertestillende og betennelsesdempende medisiner etter operasjoner og skader, som Ibux og annen antiflogistika medisin. Problemet er at det har vært kjent at bruken har hatt negativ effekt på tilhelingen. Vår forskning viser imidlertid at tre dagers bruk ikke virker negativt inn. Denne kunnskapen kan komme pasienter til gode. Det er de tre første dagene man har mest behov for smertestillende – forteller Hjorthaug til Smaalenenes Avis

Digital disputas

Normalt holdes disputasen i et auditorium, men på grunn av koronasituasjonen ble doktorgraden ble avholdt digitalt over nett. Du kan lese mer om den spesielle disputasen i Smaalenenes Avis:

På Uio sin nettside finner du sammendrag av avhandlingen: