HELSENORGE

Ny postadresse fra desember

Martina Hansens Hospital får ny postadresse fra 1. desember 2020. 

Illustrasjon med blå bakgrunn og tre stykk hvite konvolutter/brev

Vår nye postadresse er: 

Martina Hansens Hospital AS
Postboks 13 
1342 Gjettum 

Post som er adressert til gammel adresse blir ettersendt til ny adresse i en overgangsperiode.