HELSENORGE

Økt gebyr for å ikke møte opp til timen

Fra 01.01.2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner. Endringen kommer som et tiltak for å få flere pasienter til å møte opp til timen sin.

​- Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier helseminister Bent Høie.

De siste årene er det gjort flere tiltak for å få pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene. Blant annet er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, i tillegg til at de får en påminnelse på SMS.

- Disse tiltakene har hjulpet, men dessverre ikke nok. Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser. Derfor foreslår vi å øke gebyret for ikke å møte opp, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

Gebyret økes bare for somatisk pasientbehandling, og ikke for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer på regjeringen sin nettside:

Regjeringen - Økt gebyr