Streik ved Martina Hansens Hospital

Opptrapping av streik fra 10. juni

Unio har varslet ny plassfratredelse fra og med torsdag 10. juni. Opptrappingen vil gjelde fra torsdag 10. juni 2021.

​Uttak ved Martina Hansens Hospital

Det andre streikeuttaket ved MHH med virkning fra 10. juni innebærer at 17 nye ansatte er i streik. Dette i tillegg til 10 ansatte ved første streikeuttak. Omfanget er 27 ansatte fordelt på: 17 medlemmer ved Norsk sykepleierforbund, 5 medlemmer ved Norsk fysioterapeutforbund, 1 medlem ved Norsk ergoterapeutforbund og 4 medlemmer ved Norsk radiografforbund.​

Disse er hovedsakelig fordelt på: Sengeposten, ortopedisk poliklinikk, operasjonsavdelingen, dagkirurgisk enhet, avdeling for fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, radiologisk avdeling, revmatologisk poliklinikk, postoperativ avdeling og anestesiavdelingen. ​

Pasientbehandlingen blir berørt

Ved opptrappingen fra 10. juni vil streiken påvirke pasientaktiviteten ved hospitalet. Enkelte pasienter får utsatt timer til røntgen- og MR-undersøkelser, Dexa-undersøkelser, polikliniske konsultasjoner, fysioterapikonsultasjoner, ergoterapikonsultasjoner og timer til operasjon. 

Arbeidsgiver vurderer situasjonen nøye fra dag til dag. Det blir iverksatt nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift som følge av kapasitetsreduksjonen som følger av streikeuttaket. ​

Pasienter skal møte opp som avtalt

Alle pasienter skal møte til planlagt time dersom de ikke får annen beskjed.​ Om en timeavtale må utsettes vil sykehuset på forhånd ringe og gi beskjed til pasientene det gjelder.