HELSENORGE
Streik ved Martina Hansens Hospital

Opptrapping av streik fra 10. juni

Unio har varslet ny plassfratredelse fra og med torsdag 10. juni. Opptrappingen vil gjelde fra torsdag 10. juni 2021.

​Uttak ved Martina Hansens Hospital

Det andre streikeuttaket ved MHH med virkning fra 10. juni innebærer at 17 nye ansatte er i streik. Dette i tillegg til 10 ansatte ved første streikeuttak. Omfanget er 27 ansatte fordelt på: 17 medlemmer ved Norsk sykepleierforbund, 5 medlemmer ved Norsk fysioterapeutforbund, 1 medlem ved Norsk ergoterapeutforbund og 4 medlemmer ved Norsk radiografforbund.​

Disse er hovedsakelig fordelt på: Sengeposten, ortopedisk poliklinikk, operasjonsavdelingen, dagkirurgisk enhet, avdeling for fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, radiologisk avdeling, revmatologisk poliklinikk, postoperativ avdeling og anestesiavdelingen. ​

Pasientbehandlingen blir berørt

Ved opptrappingen fra 10. juni vil streiken påvirke pasientaktiviteten ved hospitalet. Enkelte pasienter får utsatt timer til røntgen- og MR-undersøkelser, Dexa-undersøkelser, polikliniske konsultasjoner, fysioterapikonsultasjoner, ergoterapikonsultasjoner og timer til operasjon. 

Arbeidsgiver vurderer situasjonen nøye fra dag til dag. Det blir iverksatt nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift som følge av kapasitetsreduksjonen som følger av streikeuttaket. ​

Pasienter skal møte opp som avtalt

Alle pasienter skal møte til planlagt time dersom de ikke får annen beskjed.​ Om en timeavtale må utsettes vil sykehuset på forhånd ringe og gi beskjed til pasientene det gjelder.