HELSENORGE

Pasienter fra Nordre Follo kommune - utsatt time eller telefonkonsultasjon

Pasienter, tolk og leverandører/servicepersonell som bor i Nordre Follo kommune bes om å ikke besøke hospitalet til og med onsdag 3. februar. 

Dette er som følge av utbrudd av mutert koronavirus og nedstenging av kommunen. Nordre Follo kommune har gitt sterk anbefaling til sine beboere om å ikke reise ut av kommunen. 

Mer om utbruddet i Nordre Follo kommune

Pasienter vil bli kontaktet av hospitalet

Pasienter fra Nordre Follo kommune som har time ved hospitalet frem til og med onsdag vil bli kontaktet av hospitalet. 

  • Pasienter som har fått time til operasjon vil dessverre få utsatt operasjon. 
  • Pasienter som har time til konsultasjon ved ortopedisk poliklinikk får tilbud om å få timen utsatt. Poliklinikken kan også tilby telefonkonsultasjon, der det er mulig. 
  • Pasienter som skal til fysioterapeut eller ergoterapeut får tilbud om
    telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.
  • Pasienter som skal til revmatologisk poliklinisk konsultasjon får tilbud om telefonkonsultasjon. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp må ta kontakt med avdelingen.
  • Pasienter som har time til infusjonsbehandling får utsatt timen sin.