HELSENORGE

Samarbeider om vaksinasjon og beredskap

Martina Hansens Hospital bistår i romjula Bærum kommune med vaksinasjonsarbeidet og vaksinerer omtrent 1500 innbyggere. Hospitalet har også inngått beredskapsavtale med Vestre Viken Bærum sykehus og har omtrent 20 sykepleiere som står i beredskap til å ta vakter dersom det blir behov.

​Deltar i vaksinasjonsdugnaden – vaksinerer 1500 innbyggere

Martina Hansens Hospital bidrar i vaksinasjonsarbeidet til kommunen og disponerer arealer og personell. En midlertidig vaksinasjonstasjon blir satt i stand i 1. etasjen på hospitalet, i skallarealene til det den nye vestfløyen. 

Omtrent 1500 innbyggere skal vaksineres på Martina Hansens Hospital i løpet av romjula. Det vil gjelde ansatte i videregående skole og privat helsepersonell med driftsavtale med Bærum kommune. 

- Vi setter stor pris på at Martina Hansen hospital tilbyr seg å bidra til den viktige vaksine-dugnaden. Det betyr mye for kommunen og ikke minst våre medarbeidere og innbyggere, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bistår med sykepleierkompetanse

Som følge av økende smitteutvikling og antall innlagte intensivpasienter ved sykehusene har Vestre Viken og Martina Hansens Hospital gjenopptatt samtaler om beredskap og bistand. 

Sykehusene har inngått en avtale om beredskap i julen og har en plan for videre samarbeid dersom Vestre Viken går i rød beredskap. I første omgang handler avtalen om å bistå Vestre Viken Bærum sykehus med etterspurt sykepleierkompetanse. 

- Det er hektiske dager på sykehuset i Bærum. Vi har planlagt og er klare for høy aktivitet om det blir behov. Det er veldig hyggelig å bli tilbudt hjelp dersom det skulle knipe i julehøytiden. Epidemien belaster helsetjenesten i alle ledd, og det er veldig fint at vi kan bistå hverandre der det trengs, sier klinikkdirektør Trine Olsen på Bærum sykehus.

Omtrent 20 sykepleiere/spesialsykepleiere har frivillig meldt seg opp til å stå i beredskap på vakter dersom Bærum sykehus får behov for bistand i julen. 

- Jeg er stolt over de ansatte ved hospitalet som hiver seg rundt, setter juleferien på pause og deltar i det viktige arbeidet i romjulen, forteller administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia.

Martina Hansen har kun planlagt pasientaktivitet og reduserer derfor normalt sin aktivitet i julen. Det gjør at hospitalet har mulighet til å bistå både kommunen og nabosykehuset med beredskap i denne perioden, uten at det går utover egne pasientaktiviteter.