HELSENORGE
August, september, oktober

Spørreundersøkelse blant pasienter etter innleggelse

Det skal gjennomføres en undersøkelse blant voksne pasienter som har vært innlagt på en døgnavdeling ved norske sykehus. Undersøkelsen handler om pasientenes erfaring med sykehusets tjenester, og formålet er å gjøre tjenestene bedre for fremtidige pasienter.

Bilde av en hånd som holder en penn og skal til å fylle ut et papirskjema.
Illustrasjonsbilde - Shutterstock / Chinnapong

Hvordan undersøkelsen gjennomføres

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Et tilfeldig utvalg pasienter som blir utskrevet etter å ha vært innlagt i perioden august, september og oktober vil bli spurt om å delta i spørreundersøkelsen.

Hvis du blir trukket ut, vil du få en henvendelse i din digitale postkasse eller hjem til deg noen uker etter utskrivningen. Henvendelsen inneholder detaljert informasjon om undersøkelsen, spørsmålene og veiledning om hvordan du kan svare.​​​​

Frivillig og fortrolig å delta

​Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Du bestemmer selv om du vil svare på undersøkelsen eller ikke. 

Alle opplysninger som samles inn blir behandlet strengt og fortrolig av Folkehelseinstituttet.

De ansatte ved sykehuset får ikke vite om du har svart eller eventuelt hva du har svart. Hva du velger å gjøre påvirker derfor ikke en eventuell fremtidig behandling.

Vi understreker at hvert eneste svar vi får er viktig. Du kan bidra til å bedre tjenestene.

Mer informasjon

Mer informasjon om undersøkelsen finner du på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider:

PasOpp rapport (fhi.no)

​Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du ta kontakt med personalet på Sengeposten, eller kontakte Folkehelseinstituttet på:

​Kilde: Folkehelseinstituttet