HELSENORGE

Starter opp igjen med planlagt aktivitet

Martina Hansens Hospital trapper gradvis opp sin planlagte aktivitet med polikliniske konsultasjoner og operasjoner. Selv om hospitalet trapper opp aktiviteten vil det videreføres strenge rutiner for smittevern og hospitalet vil fortsette å følge nasjonale råd og føringer.

Gradvis oppstart av aktivitet

I mars inngikk hospitalet en avtale med Vestre Viken HF om utlån av helsepersonell og arealer til beredskap ved Korona-situasjonen. Alle kirurgiske avtaler ble strøket og de fleste polikliniske konsultasjoner ble utsatt.

Nå har pandemien gått over i en roligere fase hvor smittespredningen og antall syke pasienter for tiden er lav. Hospitalet vil fortsette å være i beredskap for Vestre Viken, men vil gradvis starte opp igjen med planlagt aktivitet.

Ortopedisk og revmatologisk aktivitet

Hvor mye kapasitet klinikkene vil ha til planlagt aktivitet vil avhenge av  utviklingen av pandemien, tiltak og behovet til Vestre Viken.

Ortopediske pasienter som har fått utsatt sine avtaler, og som prioriteres til å få oppsatt time til konsultasjon, operasjon eller kontroll vil bli kontaktet av hospitalet. Klinikken vil prioritere å sette opp time til pasienter som uten undersøkelse og behandling risikerer forverret helsetilstand.

Revmatologiske pasienter har frem til nå fått tilbud om telefonkonsultasjoner på dagtid, øyeblikkelig hjelp og infusjoner med biologiske medisiner. Det vil gradvis åpnes opp for flere polikliniske konsultasjoner av revmatologiske pasienter fra og med 18. mai.

Trygt å møte til timen din

Hospitalet oppfordrer alle som får satt opp timeavtale om å møte opp på timen sin. Det skal være trygt å være pasient ved hospitalet. Det er innført gode tiltak for å redusere smitte.

Av hensyn til andre pasienter på venteliste er det viktig at du som får oppsatt time møter til timen din. Dersom det ikke passer er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig for å gi beskjed, slik at andre som venter kan benytte seg av timen.

Er du syk eller har luftveissymtomer?

Møt ikke opp til timen din dersom du har luftveissymtomer som feber, hoste og tungpustethet. Da ber vi deg om å kontakte fastlegen din for videre oppfølging.

Dersom du er innkalt til time er det viktig at du kontakter oss på forhånd for å vurdere om du skal møte til timen din eller ikke. Ta kontakt med telefonnummeret du finner i timebrevet/ innleggelsesbrevet ditt, eller sentralbordet på telefon: 67 500 800.

Besøksstopp/Adgangskontroll

Det er fortsatt adgangskontroll og besøksstopp ved hospitalet. Kun pasienter med planlagt time får besøke hospitalet. Pasienter som trenger ledsager/assistanse, barn inntil 18 år får ha med én pårørende inn (så fremt de ikke har luftveissymtomer og ikke har vært utenfor Norge, eller vært i «nærkontakt» med et smittet tilfelle).

Pandemien er fremdeles ikke over

Vi trapper opp planlagt aktivitet på grunn av en roligere fase, men det vil ta tid før vi er i full drift. Situasjonen kan også endre seg slik at vi må omprioritere aktiviteten. Pasienter må derfor være oppmerksom på at det kan komme endringer i planlagte timer på kort varsel.