HELSENORGE
Enighet om frivillig nemndsbehandling

Streiken er avsluttet

Spekter og Unio kom i formiddag til enighet om at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i sykehusene skal løses med en frivillig nemndsbehandling.

Illustrasjon med grønn bakgrunn og teksten "Lønnsoppgjør 2021"

- Streiken i sykehusene blir avsluttet, og det er bra at driften i sykehusene og tilbudet til pasientene nå kan normaliseres sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Unios medlemmer som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig. 

- Jeg er fornøyd med at Unio og Spekter etter åpne og tillitsfulle forhandlinger ble enige om denne løsningen. Unios medlemmer representerer svært viktig kompetanse både nå, og i årene fremover, sier Bratten. 

En frivillig nemndsbehandling innebærer at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus avgjøres i sin helhet av en frivillig nemnd som settes sammen av tre nøytrale medlemmer oppnevnt av Riksmekleren, to medlemmer oppnevnt av Unio og to medlemmer oppnevnt av Spekter. 

Dato for nemndsbehandling er ikke avklart. 

Ved Martina Hansens Hospital er vi veldig glad for at streiken er over og at våre viktige medarbeidere nå kommer tilbake på jobb, sier organisasjons- og utviklingsdirektør Karin Ask-Henriksen