HELSENORGE

Tredje vaksinedose for pasienter med nedsatt immunforsvar

Folkehelseinstituttet har sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten utarbeidet en oversikt over hvilke pasienter med immunmedierte lidelser som anbefales en tredje vaksinedose mot covid-19.

Bilde av en person som får satt vaksine i armen
Illustrasjonsbilde vaksinasjon - Shutterstock / insta_photos

​​Anbefalingene fra FHI og fagmedisinske miljøer:


Oversikt over medikamenter:
Se oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3. dose med vaksine mot covid-19 (Norsk revmatologisk forening​)

Pasienter som blir behandlet med ett av medikamentene på listen tar selv kontakt med vaksinestasjonen i kommunen/bydelen sin for tredje vaksinedose. Organisering av vaksin​asjonstilbudet vil være ulikt, noen kommuner/bydeler vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling.

Pasienter som bruker ett eller flere av medikamentene på oversikten må ved vaksinering fremvise en av følgende:

  • ​Resept/e-resept 
  • Medikamentforpakning/emballasje fra apoteket med pasientens navn og dato
  • Journalnotat, epikrise eller brev der den aktuelle medikamentelle behandlingen er nevnt. Notatet/brevet må være skrevet innen det siste året.

​Det er normalt ikke nødvendig med kontakt med lege på sykehuset ​eller fastlege før vaksinering.​

Det er f​​agspesialister fra revmatologi, gastromedisin, dermatologi​, venerologi​,​ nevrologi og infeksjonsmedisin som i fellesskap har utarbeidet anbefalingen.​​ 

Forfatterne understreker at listen kan endre seg med endret kunnskapsgrunnlag.​