HELSENORGE

Pasientrettigheter gjeninnføres

De midlertidige endringene i helselovgivningen som følge av utbruddet av Covid-19 er nå opphevet, og rettighetene til pasienter gjeninnføres.

​I forbindelse med koronaviruset så ble det gjort midlertidige endringer i helselovgivningen for å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste. Nå er endringene opphevet slik at de fleste pasientrettighetene vil gjelde igjen.

Rettighetene som gjeninnføres er:

  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager, har vært utvidet til 30 dager
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten.
  • Retten til individuell plan.
  • Retten til kontaktlege.
  • Retten til fritt behandlingsvalg, har vært begrenset.

Du kan lese mer om hvilke rettigheter som gjenninføres på Regjeringen sin nettside: