Utbyggingen 2018-2020

Mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020.

 

​Byggearbeidene skal utføres av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper.

Normal sykehusaktivitet i byggeperioden

Under utbyggingsperioden vil driften gå som normalt på Hospitalet. Det er svært begrenset med arbeid som skal utføres i det eksisterende bygget, og pasienter, besøkende og ansatte vil derfor i liten grad merke utbyggingen fra innsiden. Byggingen vil primært oppleves gjennom støy-, sikkerhet-, og skjermingstiltak.

Planlagt aktivitet

Gravearbeid og arbeid i grunnen uten impulspreget lyd vil bli utført i ukedager mellom kl. 07.00 til 19.00. Pigging i grunnen utføres i ukedager mellom kl. 08.00 - 17.00. Det primære sprengningsarbeidet ved utgraving av nybygget ble avsluttet i begynnelsen av august 2018. Sprengningsarbeider til aggregatbygg ble utført og avsluttet i uke 10-11 i 2019. Vær oppmerksom på at det også er andre byggeprosjekter i nær omkrets.

Byggeområdet og støy

Selve byggesområdet vil bli helt skjermet av et byggegjerde. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun byggepersonell og andre med særskilt tillatelse som har adgang til byggeområdet. Arbeidene vil bli planlagt, koordinert og tilrettelagt slik at disse skal medføre minst mulig ulempe og sjenanse for naboer, beboere i området og sykehusene. Det er imidlertid ikke til å unngå at arbeidene vil medføre noe støy og støv.

Adkomst og parkering

Byggeområdet vil medføre endring av parkeringsområder for pasienter, besøkende og ansatte. Følg anvisning/skilting ved ankomst og husk å kjøpe parkeringsbillett.

Informasjon og varsling

Oppdatert informasjon vil med jevne mellomrom bli lagt ut på hjemmesiden. Arbeid med utbyggingen som påvirker drift og medføre en vesentlig ulempe for pasienter, besøkende og ansatte vil det gis informasjon om. Se også informasjonsbrosjyren om utbyggingsprosjektet (PDF)

Fakta om utbyggingen

Planlegging

Prosessene har vært i gang lenge og frem til til 2018 har det kun handlet om forberedelser. I oktober 2016 gjorde MHH seg ferdig med funksjonsprosjektet til det nybygget, og startet på detaljprosjektet. I 2017 i sluttførte vi detaljprosjektet og en lang periode med planlegging er tilbakelagt.

Byggeperioden 2018 til 2020

I januar/februar 2018 startet jakten på entreprenør, som skal gjennomføre utbyggingen. I slutten av april 2018 signerte MHH kontrakt med entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper. I mai 2018 startet byggeperioden og i august/september 2020 er bygget forhåpentligvis klart.

Formålet med utbyggingen

Martina Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg. Og sykehuset trenger gode fasiliteter for å videreutvikle seg som ledende spesialistsenter innen muskel- og skjelettplager og revmatiske sykdommer. I tråd med befolkningsutviklingen vil det ortopediske behovet øke med årene, og den nye operasjonsstuen, nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral og nye sengerom vil gi rom for økt kapasitet og opprettholde korte ventetider for pasienter.

Nøkkeltall/info

 • Oppdragsgiver: Stiftelsen Martina Hansens Hospital
 • Størrelse: 5000 kvm
 • Byggestart: vår/høst 2018
 • Ferdig bygg: Høsten 2020
 • Prosjektleder: Bjørn Hillestad Christensen
 • Prosjektering: Norconsult AS og RATO Arkitekter AS
 • Byggeleder: Bjørn Johnstad
 • Teknisk byggeleder: Jon Ivar Søhus
 • Pågående fase: Tilbudsevaluering og forberedende arbeid

Byggeperiodens milepæler 2018 til 2020

 • Rigg og anleggsarbeid: April/Mai 2018
 • Utgravning: Juli/August 2018
 • Byggestart og grunnstein: August/September 2018
 • Råbygg oppe og kranselag: Mars/April 2019
 • Tett bygg: September/Oktober 2019
 • Fasade ferdig: Februar/Mars 2020
 • Innvendig ferdig: Juni/Juli 2020
 • Test/Prøvedrift: Juli/August 2020
 • Ferdig bygg og innflytting: August/September 2020

Nybygget utvendig

 • Nybygget bygges på vestsiden av eksisterende bygg.
 • Nybygget vil gå over 7. etasjer
 • Nybygget vil ha en teglsteinfasade i tråd med det eksisterende bygget

Nybygget innvendig

 • U2. etasje – teknisk rom
 • U1. etasje - I underetasjen vil vi få en helt ny og moderne sterilsentral, hvor operasjonsutstyr blir rengjort.
 • 1. etasje - Venteområde/mottaksområde og undersøkelsesrom for ortopediske pasienter.
 • 2. etasje - Blir uinnredet til åpningen, men området er reservert til utvidelse av det bildediagnostiske tilbudet til sykehuset.
 • 3. etasje - Ny sengefløy med sengerom og oppholdsrom til innlagte pasienter.
 • 4. etasje - det bygges 1 ny operasjonsstue, men det er mulig å utvide med 2 til.
 • 5. etasje – teknisk rom.

Kontakt utbyggingsprosjektet

Dersom du har spørsmål vedrørende utbyggingen kan du henvende deg til byggeledelsen på MHH ved å sende en e-post til: utbygging@mhh.no. Vi vil forsøke å svare din henvendelse så snart vi får anledning.

Du kan også ta kontakt direkte:

 • Prosjektleder MHH - Bjørn Hillestad Christensen - tlf. 928 33 980 - e-post: bch@mhh.no
 • Byggeleder MHH - Hallvard de Bruyn - tlf. 907 56 155 - e-post: hdb@mhh.no
 • Prosjektleder PEAB AS - Ib Christian Augestad - tlf. 952 18 730 - e-post: ib.augestad@peab.no
 • Anleggsleder/Arbeidsleder PEAB AS - Marius Strand Amundsen - tlf. 932 46 824 - e-post: marius.strand.amundsen@peab.no 

Bli med inn i nybygget

Se bilder av nybygget i Martinamagasinet 2018

Nyheter og publikasjoner om nybygget

Budstikka - Endelig klart for 5000 flere kvadratmeter ved Martina Hansen (betalingsabonnement)Budstikka - Grunnstein på plass i ny Martina Hansen-fløy
Fant du det du lette etter?