Anestesi - bedøvelsesformer

Anestesiavdelingen ved sykehuset jobber kontinuerlig med å oppdatere behandlingsmetoder mot smerter. Våre anestesioverleger er erfarne i å legge ultralyd-veiledede blokader til smertebehandling før, under og etter operasjon.

Anestesi

Begrepet "anestesi" betyr "uten følelse" brukes som en felle betegnelse for ulike former å bedøve pasienter på under operasjon. I dag er det en forutsetning for å gjennomgå operasjon at man får en eller annen form for bedøvelse.

Valg av anestesimetode vil avhenge av hvilken operasjon du skal igjennom og helsetilstanden din. De ulike formene for bedøvelsesmidler vil redusere våkenhetsgraden til hjernen din. Enkelte metoder reduserer reflekser og følelse, mens andre reduserer eller bevissthet.

Hovedformer for anestesi

 • Narkose - Ved narkose blir du lagt i en form for dyp søvn. Under operasjonen er du ikke bevisst og du vil ikke oppleve eller huske noen smerte fra operasjonen.
 • Regionalanestesi - Denne type bedøvelse kobler ut smerte- og temperatursansen, og i varierende grad muskulatur, spesifikt i det området som bedøves. Ved regionalanestesi alene, vil du være våken og kunne kommunisere.
 • Lokalbedøvelse - Kirurgen setter lokalbedøvelse i det området som skal opereres.
  Ankelblokk - Lokalbedøvelse settes rundt nervene i foten (på ankelnivå).
 • Epidural - Epidural er en bedøvelsesform hvor bedøvelse sprøytes inn i ryggkanalen (korsryggen) gjennom en spesialnål og et tynt kateter. Epidural bedøver omtrent fra navlen og ned, du vil ha god smertelindrende effekt, muskelkraften svekkes i det bedøvede området og det vil føles numment.
 • Perifer nerveblokkade - Ved hjelp av ultralyd og spesialnål lokaliseres den nerven/nervene som skal bedøves.
  Les mer om anestesimetodene og når de brukes


Preoperativ poliklinikk

Før en eventuell operasjon vil du få time hos preoperativ poliklinikk for mer informasjon om operasjonen, eventuelle prøver og anestesimetoder. Under samtalen med anestesilegen på poliklinikken vil det bli belyst og drøftet hvilken bedøvelsesmetode for operasjonen, samt smertebehandling etter operasjonen, som vil være best egnet for deg. Dette bestemmes ut fra hvilken operasjon du skal gjennom, samt vurdering av hva som vil være det mest hensiktsmessige ut fra din helsetilstand og alder.

Ikke alle pasienter kommer til konsultasjon hos anestesilege på poliklinikken, men får da stort sett snakke med anestesilege ved ankomst før operasjonen. Anestesilegen informerer deg mer om dine risikoer. I samtalen kan du ta opp det som er viktig eller uklart for deg om bedøvelsen. ​

Før operasjon

Før operasjonen begynner blir det lagt inn en venekanyle i en blodåre på hånden eller i armen. Gjennom denne vil du få væske, bedøvelsesmidler, smertestillende medisin og andre nødvendige medikamenter.

Under operasjon

Under operasjonen overvåker lege/sykepleier kontinuerlig alle viktige kroppsfunksjoner (bl.a. puls, blodtrykk, åndedrett) slik at eventuelle problemer kan oppdages og behandles raskt.

Etter operasjon

Vi vet erfaringsmessig at forskjellige operasjoner gir ulik grad av smerter etterpå, og smerteopplevelsen etter en operasjon varierer sterkt fra menneske til menneske. Det samme gjør behovet for smertestillende medikamenter. God smertebehandling etter en operasjon innebærer at du skal føle deg vel etter operasjonen. Helt smertefri vil du sannsynligvis ikke være, men målet er at du skal kunne slappe av med det ubehaget du kjenner.

Risiko og komplikasjoner

Generell risiko - Enkelte ganger og i sjeldne tilfeller:

 • Skader på blodkar, hud, vev og nerver forårsaket av nål, kanyle, kateterspiss, injeksjoner og infusjoner.
 • Infeksjoner på stikkstedet, eller i nærheten av kanyler eller katetre.
 • Pusteproblemer.
 • Svimmelhet, kvalme og brekninger.
 • Allergiske reaksjoner, på f.eks. bedøvelsesmidler, smertestillende medikamenter, andre medikamenter (f.eks. antibiotika) eller desinfeksjonsmidler.
 • Blodpropp.
 • Forvirring og redusert mental yteevne (først og fremst hos eldre mennesker).

Sist oppdatert 13.03.2023