Pasientreiser - reiseutgifter

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Informasjon for pasienter ved reiser fra Glåmdalsregionen

Fra 1. mars 2024 blir det endringer i praksis for reiser på medisinsk grunnlag for pasienter som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.

Informasjon for pasienter ved reiser fra Glåmdalsregionen - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

 

Midlertidig endring for pasientreiser med bil opphører

Nå gjennomføres pasientreiser stort sett som før koronapandemien, og for reiser fra og med 1. juni 2022 gjeninnføres dokumentasjonskravet for reiser med bil. Da må du ha dokumentasjon fra behandleren din på at du måtte kjøre bil, av helsemessige årsaker, for å få dekket tilleggsutgifter til bilferge, parkering, bom og piggdekk. Også hvis du skal søke om å få støtte til en reise som er innenfor en minstetakstsone med offentlig transport, må du legge med dokumentasjon fra behandler på at du måtte bruke egen bil. ​
Se mer om gjeninnføring av dokumentasjonsplikt på Helsenorge 

Generelle regler om pasientreiser
Hovedregelen er at du får dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og gå over mer enn én takstsone med offentlig transport.​
 
Du kan søke etter at reisen er gjennomført og innen seks måneder etter behandlingsdatoen.
 

Søk om å få stønad til reiseutgifter

Ved å logge deg inn på Helsenorge, kan du søke digitalt om å få støtte til pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling. 
 
Hvis du ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan du søke om å få støtte til reiseutgifter ved å sende inn reiseregningsskjema på papir til Pasientreiser HF. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på Helsenorge.
 
Les mer om Pasientreiser (helsenorge.no)
 

Behov for tilrettelagt transport?

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Det betyr at ditt lokale pasientreisekontor organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Hvis du ikke har fritaksgrunn, eller frikort betaler du bare egenandel for reisen.
 
Ved å logge deg inn på helsenorge.no, finner du oversikt over, og informasjon om, fremtidige rekvirerte pasientreiser. Du kan også endre, avbestille og bekrefte rekvirerte reiser. Etter hvert vil det også bli mulig å bestille rekvirerte reiser

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring Pasientreiser på 05515.
Du finner mer informasjon om pasientreiser på Helsenorge
 
Sist oppdatert 05.04.2024