HELSENORGE

Om nettsiden

Kort om nettsiden

Sykehusene/helseforetakene har egne nettsider, som bygger på samme tekniske plattform: Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP. 

Nettløsningen betyr at alle sykehusene/helseforetakene har et felles design og struktur, og kan dele informasjon på tvers av nettsidene. Også alle regionale helseforetak, sykehusapotek og IKT-selskaper er en del av nettløsningen.

Hospitalet sin nettside inngår i felles nasjonal nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Det betyr at alle offentlige og private ideelle sykehus/helseforetak på tvers av helseregionene har en felles løsning.

Personvern og informasjonskapsler

Se informasjon om personvern og informasjonskapsler i egne sider:

Redaktører / Redaktøransvar

Hvert sykehus i den felles nettløsningen har eget redaktøransvar for sin nettside. Alle henvendelser om nettsidens innhold skal gå til det aktuelle sykehuset/helseforetaket. 

Henvendelser vedrørende MHH sin nettside kan rettes til: item@mhh.no

Felles innhold

Sykehusene deler informasjon

Deling av informasjon på tvers av sykehusene er sentralt i felles nettløsning. Informasjon om behandlingsmetoder og pasientforløp blir utviklet nasjonalt og alle helseforetak kan bruke den samme informasjonen. Med det får pasienter uavhengig av geografisk tilhørighet den samme behandlingsinformasjonen. 

Lokal informasjon der det er aktuelt

For at pasienter og pårørende også skal få informasjon som gjelder eget helseforetak, blir den nasjonale behandlingsteksten satt sammen med lokal informasjon. Du får praktisk informasjon om behandlingsstedet, informasjon om transport, avdelinger, kontaktinformasjon, oppmøtested og arrangementer. I tillegg er diagnoseinformasjon fra helsenorge.no integrert i behandlingsinformasjonen. 

Behandlingsinformasjonen er også koblet opp mot aktuelle behandlinger i Velg behandlingssted, som viser ventetider for utredning og behandling. 

Produksjon og kvalitetssikring av innhold

All informasjon som kan deles, blir publisert i et eget område for fellesinnhold. Fra dette området kan sykehusene hente ut den informasjonen de ønsker.

Fellesinnholdet blir vurdert kontinuerlig. Alle sykehus kan komme med innspill til endringer og forbedringer og alle sykehusene er involvert i endringsprosessen som blir koordinert fra sentralt hold. I tillegg vil alt behandlingsinnhold gjennomgå fast vedlikehold hvert annet år. 

Du kan derfor være trygg på at den informasjonen du leser på dette nettstedet er kvalitetssikret og godkjent. All felles behandlingsinformasjon er godkjent av fagpersoner ved det sykehuset som produserer innholdet. Når en felles tekst blir brukt av et annet sykehus, blir informasjonen på ny vurdert av fagpersoner ved dette helseforetaket. 

Rettigheter til tekst, bilder og video

Dersom du bruker tekster fra nettsiden ber vi om at du oppgir sykehuset som en kilde når teksten benyttes i andre sammenhenger.

Du kan ikke benytte bilder og video fra sykehuset sitt nettsted på grunn av rettigheter til bilder og video. For bruk av bilde og video til media eller i andre sammenhenger, ta kontakt med webredaktør: item@mhh.no 

Utvikling av nettløsningen

Endringer og videreutvikling av felles nettløsning prioriteres av Nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten. Der er hver regional helseregion representert, sammen med webredaktører fra fire helseforetak/sykehus. Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og videreutvikling av løsningen, etter prioriteringer gitt av nasjonalt redaksjonsråd.


Fant du det du lette etter?