Koronavirus (Covid-19)

Hospitalet er i grønn beredskap

Vi har gradvis økt planlagt pasientaktivitet og nærmer oss tilnærmet ordinær drift. Hospitalet er fremdeles i beredskap og følger situasjonen nøye. Informasjon om situasjonen til våre pasienter, besøkende, ansatte, leverandører og media legges fortløpende ut på vår informasjonsside om koronaviruset.

Hva skjer før, under og etter behandling?

NYHETER