Velkommen til Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialistsykehus i ortopedi og revmatologi.

Sykepleier Sofie på telefonen med en pasient

Digitale helsetjenester

Sykehuset tilbyr flere digitale ​​tjenester som skal forenkle pasienters kontakt med sykehuset. God informasjon om innsikt i egen helse er viktig for at du kan delta i valg som gjelder behandling og oppfølging av din egen sykdom og helse.
Mer informasjon om digitale tjenester som vi tilbyr
Illustrasjon som viser en hånd som holder mobil som viser forsiden på Helsenorge og en person som sitter foran PC som viser forsiden av Helsenorge. Tekst i illustrasjon: Linje 1 "Helsenorge-logo, menyikon", Linje 2 "Hei, Ola", Linje 4 "Innboks", Linje 5 " Timeavtaler", Linje 5 "Henvisninger". 

Skjemaer

Nye pasienter som skal til undersøkelse ved våre klinikker må fylle ut skjema før første time. Pasienter som skal opereres må også fylle ut et eget helseerklæringskjema.
Åpne skjemaer
shutterstock_578134666.jpg

Forskning og studier

 • En person som holder på skulderen sin
  30. oktober 2023
  Populær skulderbehandling har lite eller ingen effekt

  Forskning utført av Stefan Moosmayer og kollegaer om behandling av forkalkning i skulder viser overraskende resultater.

 • Person som holder hendene på hoften
  22. juni 2023
  Studie Zoledronsyre ved artrose i hoftene

  Voksne pasienter med hofteleddsartrose hvor det vurderes kirurgisk behandling kan delta i en forskningsstudie ved hospitalet.

 • En behandler som holder på kneet til en pasient som ligger på en undersøkelsesbenk
  6. juli 2021
  Studie for pasienter med kneartrose

  Pasienter som har fått time til kneproteseoperasjon kan delta i forskningsstudien MultiKnee. Studien skal undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose.