MR-undersøkelse

Velkommen til MR-undersøkelse!

Bilde av MR-rommet på Martina Hansens Hospital
MR-rommet ved hospitalet er utformet for å skape en betryggende atmosfære for pasientene.

Forberedelser hjemme

Gå gjennom sjekkliste til MR

Før undersøkelsen er det viktig at du går leser MR-sjekkliste for å vurdere om du har implantater eller gjennomført operasjoner som kan ha noe å si for om vi kan gjennomføre undersøkelsen. Er du gravid, ta kotakt med MR-avdelingen. Hvis du må ha med deg en pårørende inn i MR-rommet, ta kontakt med oss i forkant.

 

Hvis du svarer "JA" på noen av punktene må du ta kontakt med MR-avdelingen for å avklarere om vi kan gjennomføre undersøkelsen. Møter du opp uten å ha avklarert på forhånd kan du risikere at undersøkelsen blir avlyst og at du faktureres for den.

MR-avdelingen kan nås på telefon 67 50 08 93, mellom kl. 10:00-11:00 og 13:00-14:00.

 

Ved oppmøte

Når du kommer til MR-avdelingen får du tildelt en låsbar garderobe. Vi anbefaler likevel at du legger igjen flest mulig verdisaker hjemme. Du skal deretter skifte til sykehustøy.

Før MR-undersøkelsen må du fjerne:

  • Klokke og smykker
  • Hårspenner og lignende
  • Magnetiske øyevipper
  • Høreapparat 
  • Briller
  • Andre metallgjenstander

 

Under undersøkelsen

Under opptak av bilder vil MR-maskinen lage en del støy. Du vil få et hørselvern som skal hjelpe til med å redusere støyen.
 

Svar på undersøkelsen

Vi sender svar på MR-undersøkelsen til din behandler som har henvist deg til MR- undersøkelsen.

 

Kopi av bilder/beskrivelser​

Bilder og beskrivelser fra bildediagnostiske undersøkelser (MR og røntgen) er foreløpig ikke tilgjengelig via din side på helsenorge.no. For å få kopi av disse dokumentene må du fylle ut et skjema og sende til hospitalet.​
 
 
Du kan også få kopi av bilder/beskrivelser ved å fylle ut skjema ved personlig oppmøte i vår resepsjon.

 

Sist oppdatert 19.05.2023