Ortopedisk poliklinikk

Barn, Hofteleddsdysplasi

Medfødt hofteleddsdysplasi betyr at hofteskålen er steilere og grunnere  enn normalt. Leddhodet på lårbeinet får mindre støtte og selve leddet blir ustabilt. Dette kan føre til at leddhodet glir ut av leddskålen (hofteleddsluksasjon), og hoften vil da være ute av ledd. Hofteleddsdysplasi disponerer også for tidlig utvikling av slitasje av hofteleddet.

Innledning

Hofteleddsdysplasi er en utviklingsfeil i hofteskålen som i de fleste tilfeller oppstår før fødsel, men kan også forekomme etter. Ved medfødt hoftefeil er det lett for at hoften går ut av ledd, og det er derfor spesielt viktig med tidlig diagnose og behandling for å sikre pasienten et godt resultat.

Henvisning og vurdering

Alle barn blir undersøkt av barnelege etter fødselen. Barn med risikofaktorer blir henvist til ultralydundersøkelse. Ved sikre kliniske funn og / eller unormale funn ved ultralydundersøkelse, vil behandling bli startet opp.
Ved mistanke om hofteleddsdysplasi senere i første leveår blir barnet henvist til sykehus for undersøkelse. Det gjelder uansett om barnet har blitt nøye undersøkt som nyfødt.
De første 3-4 måneder er ultralyd standardundersøkelse i tillegg til klinisk undersøkelse. Senere undersøkes barnet med røntgen i tillegg til undersøkelse av barneortoped. Barn som blir henvist, får vanligvis time til undersøkelse i løpet av en måned.

Dessverre blir ikke alltid hofteleddsdysplasi oppdaget hos nyfødte. Undersøkelse av barnets hofte er derfor alltid en viktig del av legekontrollene på den lokale helsestasjonen.

Vi tar imot henvisning fra helsestasjoner eller fastleger ved mistanke om dysplasi.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 • Hofteleddsdysplasi i familien?
 • Seteleie ved fødsel?
 • Kliniske funn (positive tegn til at hofteleddet er ustabilt)
 • Nevromuskulære sykdommer
 • Klumpfot
 • Torticollis

Utredning

Ved vurdering hos ortopedisk spesialist vil barnet undersøkes grundig. Legen utfører en klinisk undersøkelse og tester bevegeligheten i hofteleddet. 

Vi utfører normalt en ultralydundersøkelse av barnet. Ultralyd er en skånsom og effektiv måte å avdekke om barnet har en medfødt hoftefeil.

Les mer om Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelse blir gjort for å stille diagnose, kartlegge utbredelse av en sykdom eller for å vurdere effekten av en behandling. Bruk av ultralyd er ikke skadelig for kroppen. 

Ultralyd brukes i økende grad av revmatologer for å diagnostisere forskjellige revmatiske sykdommer. Ultralyd brukes også til å veilede under behandling med steroidinjeksjoner i ledd.

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger og fungerer i prinsippet som et ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen. Når lyden passerer forskjellige vev i kroppen, blir litt av lyden reflektert tilbake som ekko.  Denne lyden blir fanget opp av et lydhode og lydbølgene blir omdannet til bilder i ultralydmaskinen.  

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

 2. Under

  Vanligvis utfører vi undersøkelsen mens du ligger på en benk. Du må være avkledd på det området vi skal undersøke. For å kunne lage bilder må det være god kontakt mellom huden og lydhodet. Derfor bruker vi alltid en kontaktgelé på huden. Du kan ofte føle at det blir litt kald med en gang. Vi beveger lydhodet frem og tilbake i det aktuelle området og det kan tas en rekke bilder.  

  Undersøkelsen gjør ikke vondt. Av og til må den som undersøker deg trykke litt ekstra på lydhodet for å få bedre innsyn. Det kan føles litt ubehagelig, spesielt hvis du allerede har smerter eller er øm i området.  

  Undersøkelsen tar 10-30 minutter avhengig av hva som blir undersøkt. 

 3. Etter

  Du får vite resultatet av undersøkelsen under konsultasjonen.

Gå til Ultralydundersøkelse

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å ta røntgenbilde av hoften og bekkenet.

Les mer om Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse utføres av radiologisk avdeling som holder til i første etasje ved hovedinngangen. Majoriteten av pasientene som er innom Martina Hansens Hospital er innom radiologisk avdeling.

Vi har tre røntgenapparater. På disse apparatene tar vi undersøkelsen av skjelettet. Vi utfører bilder av skjelettet for å avklare om det foreligger skade eller sykdom i og/eller rundt beinvevet. Det blir også tatt kontroller av proteser eller andre operasjoner som er utført ved hospitalet.

Røntgenundersøkelsene blir utført av en av våre radiografer.

Det blir ikke foretatt undersøkelser med kontrast ved radiologisk avdeling.

 1. Før

  Det er stort sett ingen forberedelser du trenger å gjøre før du kommer til en skjelett- eller lunge undersøkelse. Du kan ha på deg vanlige klær, men det kan være en fordel å fjerne metallgjenstander fra området du skal ta bilde av. Dette er fordi metallgjenstander kan vises på bilde eller lage skygge over det aktuelle området.

  Møt opp 10 minutter før oppsatt tid.

  Er du gravid må du kontakte oss i god tid før undersøkelsen.

 2. Under

  Du vil bli tatt imot av en av våre radiografer. Det blir ved de fleste undersøkelser tatt to eller flere bilder. Dette er avhengig av problemstilling og lokalisasjon. Det er viktig å holde det aktuelle stedet i ro, og ved noen undersøkelser vil du bli bedt om å holde pusten.

 3. Etter

  Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en radiolog (røntgenlege) og svaret sendes henvisende lege.

Vær oppmerksom

Er du gravid må du kontakte oss i god tid før undersøkelsen.

Gå til Røntgenundersøkelse


Behandling

Hofteleddet til barn som er født med hofteleddsdysplasi blir ofte normale uten behandling, alt avhengig av leddets stabilt og hvor omfattende dysplasien er. Ortopeden vurderer sammen med foreldrene om hofteleddsdysplasien skal behandles eller ikke.

Frejkas pute

Oppdages hoftefeilen i de første leveukene til barnet kan feilen i de aller fleste tilfeller behandles med en Frejkas pute. Puten ser ut som en stiv bleie med seler som holder beina i en slags "froskestilling". Puten legges mellom knærne til barnet, utenpå bleien og en tynn sparkebukse/body. Puten holder leddhodet stabilt inne i leddskålen. Leddskålen blir som oftest normal i løpet av 2-4 måneder. Putebehandlingen er normalt kortere for barn som starter putebehandling ved 6 ukers alder eller tidligere.

Puten skal være så bred at den fyller åpningen mellom knærne når hofter og knær er bøyd i en vinkel på 90 grader. Den skal også være så stram at beina spriker, men så romslig at dere får plass til noen fingre mellom beinet og puta. Det er viktig at lårene ikke sitter helt fast og barnet kan bevege litt på lårene sine.

Barn som får pute ved fødselen følges opp med ny undersøkelse etter en til to uker, for å vurdere om puten passer. Deretter en ny undersøkelse ved 6 ukers alder.

Litt over 2 % av alle nyfødte blir behandlet med Frejkas pute fra fødselen, mens i underkant av 1 % blir behandlet fra 6 ukers alder. Behandlingen har svært gode resultater og er vellykket hos 85-95 % av alle pasienter.

Plastskinne

Barn som først blir utredet og starter behandling når de er 2-3 måneder gammel, behandles normalt med en plastskinne (hofteleddsorthose).

Operasjon

I sjeldne tilfeller må barn opereres for medfødt hoftefeil. Årsaken til at de trenger operasjon er vanligvis at leddhodet i hofteleddet har blitt liggende utenfor leddskålen. Vi forsøker alltid å sette hoften på plass i hofteskålen i narkose, uten å åpne hofteleddet. Etter operasjonen må barnet ha en hoftegips. Operasjonen kan utføres ved Ahus, Rikshospitalet eller Vestre Viken Drammen sykehus.

Enkelte barn må reopereres i senere alder dersom ikke hoften har blitt så bra som vi håpet.

 

Fysioterapi

Etter pute- og/eller plastskinnebehandling er det som oftest ikke nødvendig med fysioterapi. Ved langvarig behandling med gips og/eller operasjon kan barnet ha behov for fysioterapi.

 

Les mer om Barn, Hofteleddsdysplasi fysioterapi

Barn, Hofteleddsdysplasi fysioterapi

Uavhengig av når hoftedysplasien blir oppdaget, har du mulighet for å få en samtale med fysioterapeut. Vi gjør en vurdering av ditt barn slik at det kan tilrettelegges for at han/hun har det best mulig i behandlingsperioden.

Kontakt med fysioterapeut er en del av oppfølging av enkelte pasienter som behandles for hofteleddsdysplasi. Etter pute- og/eller plastskinnebehandling er det oftest ikke nødvendig med fysioterapi. Ved langvarig behandling med gips og/eller operasjon kan barnet ha behov for fysioterapi.

Fysioterapeutens oppgave er å gi informasjon, veiledning, tilrettelegge for bevegelsesutvikling, gipraktiske tips og å trygge foreldrene på at barnet fåret best mulig behandlingsforløp.

 1. Før

  Fysioterapi krever ingen forberedelser.

 2. Under

  Uavhengig av når hoftedysplasien blir oppdaget, har du mulighet for å få en samtale med fysioterapeut. Vi gjør en vurdering av ditt barn slik at det kan tilrettelegges for at han/hun har det best mulig i behandlingsperioden.

  Fysioterapeuten vil gi dere

  • informasjon om diagnosen.
  • råd om hvordan dere kan håndtere barnet i perioden med pute/skinne, da barnet blir mer «omfangsrikt» og mer uvant å håndtere.
  • veiledning i bruk av skinnen/puten/gipsen, og aktuelle hjelpemidler.
  • tips og råd om barnets bevegelsesutvikling, og hvordan dere på best mulig måte kan tilrettelegge og stimulere barnet i behandlingsperioden.
  • mulighet for å stille spørsmål og få svar på det dere måtte lure på, slik at dere føler dere trygge.

  Fysioterapien medfører ingen smerter. Det kan imidlertid variere hvor fort barnetblir vant med åbruke puten, skinnen/gipsen. Dette skyldes at barnet ikke får bevege seg slik det er vant til.

  For at barnet skal kunne bevege seg på en mest mulig naturlig måte i behandlingsperioden krever det tilrettelegging av omgivelsene. En måte å gjøre det på er å bruke en pute for å bygge opp under overkroppen i rygg – og mageleie. Det samme gjelder i sideleie, men da bak rygg og sete. Det viktige er å sørge for at barnet får variasjon, med tanke på en mest mulig optimal bevegelsesutvikling.

  Praktiske tilrettelegging kan innebære

  • bilsete uten opphøyede kanter på sidene, anskaffelse er den enkeltes ansvar
  • reisestol (f.eks. minimonkey), gir en mer fleksibel sittestilling
  • vogn og vognpose som er bred nok med tanke på sprikestillingen
  • saccosekk som gir en mer fleksibel sittestilling med støtte
  • rullebrett der barnet kan ligge på magen og bruke armene til å forflytte seg rundt med
  • rullestol med hevbare fotbrett/sprikeplate

  Behovet for hjelpemidler er som regel kortvarig (under 2 år) og noe kan lånes gjennom lokale hjelpemiddellagre i den aktuelle behandlingsperioden.Behandlingen og hjelpemidlene er for øvrig avhengig av omfanget av dysplasien, og tilpasses derfor den enkeltes behov.

 3. Etter

  Både under og etter behandling vurderes behovet for oppfølging hos fysioterapeut der dere bor. Ved behov tar fysioterapeuten på sykehuset kontakt med fysioterapeut lokalt.

  Ofte stilte spørsmål
  Blir barnet forsinket i bevegelsesutviklingen idet behandlingen avsluttes?

  Nei. Erfaringsmessig er barnet raskt tilbake på nivå med sine jevnaldrende, selv om noen trenger litt stimulering og tilrettelegging i starten.

  Kan vi ta av og på skinne/pute uten å forstyrre behandlingen?

  Det er fullt tillat å ta av skinnen for eksempel i forbindelse med stell og bleieskift, selv om puten/skinnen skal brukes mest mulig kontinuerlig, for et best mulig behandlingsresultat. Den vedvarende sprikestillingen i hoftene blir ivaretatt av puten/skinnen/gipsen, og er avgjørende for hoftens utvikling og behandlingsresultat.

  Er det noe vi skal unngå å gjøre i fare for å ødelegge behandlingsresultatet?

  Nei. Det viktigste er å følge behandlingsopplegget fra sykehuset slik det er blitt bestemt.

  Øvelser eller ikke?

  Pute/skinne og gips er idag er den best dokumenterte behandlingen for medfødt og senoppdaget hoftedysplasi. Øvelser som alternativ behandling er ikke dokumentert.

  Hvordan kan vi bære eller løfte barnet?

  Barn med pute/gips/skinne kan bæres slik dere selv føler er best, så lenge dere gir god støtte under setet og knærne.

  Kan vi bruke bæresele/sjal? Bæreseler og bæresjal kan benyttes, gjerne i samråd med fysioterapeut for å sikre at riktig stilling i hoften ivaretas.

  Kan vi delta på babysvømming?

  Nei, ikke i behandlingsperioden.

Gå til Barn, Hofteleddsdysplasi fysioterapi

Avdeling
Poliklinikk, ortopedisk
Sted
Martina Hansens Hospital

Oppfølging

Hjemme

Frejkas pute skal brukes hele tiden, og skal kun tas av under stell av barnet.

Unngå å løfte eller strekke barnet etter beina, og unngå å presse beina sammen. Når du skifter bleie og lignende, løfter du barnet med en hånd under setet. Lengden på barnet skal ikke måles så lenge barnet bruker puten, og vi anbefaler ikke babysvømming i denne tida.

Vi anbefaler at barnet ligger på ryggen om det er født med hofteleddsdysplasi, men de første to tre ukene etter fødsel kan du gjerne legge barnet litt over mot siden, ved for eksempel å legge et sammenrullet teppe bak den ene siden av ryggen og setet. Du bør veksle mellom høyre og venstre sideleie.

Ved kjøp av ny barnevogn, unngå å kjøpe en smal vogn. Det samme gjelder for bilsete.

Oppfølging på sykehuset

Samme dag som puten tilpasses barnet, avtales tid for kontroll allerede etter to til tre uker for å være sikker på at puten fungerer bra. Deretter avtales kontroll når barnet er seks uker og når barnet er tre måneder.

tremånederskontroll tar vi som regel en ny ultralydundersøkelse, i tillegg til vanlig legeundersøkelse. Om resultatet fra undersøkelsene er normale, vil putebehandlingen bli avsluttet. Da kaller vi inn til en siste undersøkelse med vanlig legeundersøkelse og røntgenundersøkelse etter ytterligere tre måneder.

Noen ganger er det nødvendig å forlenge putebehandlingen eller fortsette med en skinne av plast (hofteleddsortose).

Alle barn som opereres for hofteleddsdysplasi skal følges opp av sykehuset med jevnlige kontroller, ofte helt til de er utvokst. Oppfølgningen vil tilpasses den enkelte.

Oppfølging på helsestasjon

Som regel følger sykehuset opp barnet til det har vært uten pute eller ortose i tre til fire måneder. Da henviser sykehuset barnet til videre oppfølging og kontroll av hoftene ved de vanlige legekontrollene ved den lokale helsestasjonen. Sykehuset oversender en oppsummering av den behandlingen barnet har fått.

Selv om det svært sjelden er senfølger etter slik behandling, skal dere som foreldre passe på at barnet ikke halter når det begynner å gå.

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Oppfølging på helsestasjon

Som regel følger vi bare opp barnet til det har vært uten pute eller ortose i tre til fire måneder. Da sender vi et brev til den lokale helsestasjonen der vi forteller om behandlingen barnet har fått, og ber om kontroll av hoftene på de vanlige legekontrollene.

Selv om det er svært sjelden senfølger etter slik behandling, skal dere som foreldre passe på at barnet ikke halter når det begynner å gå.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek, kiosk og matservering

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. Du finner også vanndispensere ved venteområdene.

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.                                

Hvordan avbestille eller endre time

Bestille time

Martina Hansens Hospital trapper gradvis opp sin planlagte aktivitet med polikliniske konsultasjoner og operasjoner. Hvor mye kapasitet klinikkene vil ha til planlagt aktivitet vil avhenge av  utviklingen av pandemien, tiltak og behovet til Vestre Viken.

Mer om opptrapping av planlagt aktivitet

Generell informasjon om bestilling av time

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).

   Hvordan bestille time

Besøkstider og adgangskontroll

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense koronasmitte, innfører MHH adgangskontroll inn til hospitalet.

Kun pasienter med planlagt time, pårørende til pasienter som trenger ledsager/assistanse eller pårørende til barn inntil 18 år og ansatte får besøke hospitalet.

Mer om adgangskontroll 

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre!  

Betaling

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Mer om egenandel på helsenorge.no

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Mer om ulike betalingsordninger

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Mer om frikort hos helsenorge.no

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter og ønsker at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss. Dersom du ikke kan betale med bankkort kan vi sende faktura via posten.

Egenerklæring ved operasjon

​Vi ber om at pasienter som skal opereres ved hospitalet fyller ut og tar med seg egenerklæring om helseopplysninger når du kommer til oss.

Skjema Egenerklæring - helseopplysninger

Forbedring eller ros

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 823, 1306 Sandvika.

Når du sender oss e-post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten din og videresender den til rett person eller avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Gebyr hvis du ikke møter

​Dersom du ikke møter opp til timen uten å ha avbestilt, eller du har avbestilt timen for sent kan du måtte betale et gebyr. Husk å avbestille senest 24 timer (kun virkedager) før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr.

Mer om avlyse og endre time

Hindre smitte

​Koronaviruset (Covid-19)

Mer om hva du skal gjøre som pasient og besøkende hos oss

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Kjæledyr og servicehunder

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

Minibank

​Hospitalet har ikke minibank. Du kan ta ut penger i kiosken på Bærum sykehus.

Oppmøte - tidspunkt og sted

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp på hospitalet finner du i timebrevet ditt.

Overnatting

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende. Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

Reiseutgifter

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

For å hundre spredning av koronaviruset (Covid-19) oppfordres det til å ikke bruke offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette.

Mer om pasientreiser

Generelt om pasientreiser

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les hva du må gjøre for å få dekket utgifter

Rettigheter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Mer om dine rettigheter som pasient eller pårørende

Røykfritt sykehus

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anviste røykeplasser. Røykeplassen finner du på enden av HC-parkeringen og skal være godt merket.

Treningsbassenget

​Treningsbassenget er et tilbud for mennesker med plager i muskel- og skjelettapparatet. Tilbudet er tilpasset til de pasientgruppene som hospitalet behandler.

Bassenget ble midlertidig stengt mandag 9. mars som følge av utviklingen av koronasituasjonen.

Mer om treningsbassenget 

Ventetider

Gradvis opptrapping av planlagt aktivitet

Hospitalet trapper gradvis opp sin planlagte aktivitet med polikliniske konsultasjoner og operasjoner. Hvor mye kapasitet klinikkene vil ha til planlagt aktivitet vil avhenge av utviklingen av pandemien, tiltak og behovet til Vestre Viken.

Se informasjon om ventetider på helsenorge.no:

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Ventetidene for MHH finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Adkomst og transport

​For å hundre spredning av koronaviruset (Covid-19) oppfordres det til å ikke bruke offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette.

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215 i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter i Bærum

Parkering

Parkering for besøkende

På hospitalets område finnes det parkeringsplasser som kan disponeres av besøkende mot parkeringsavgift 27 kr i timen, mandag til fredag mellom 07.00 til 17.00. 

Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser ved hospitalet. Derfor er det viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Ring sentralbordet på 67 500 800, hvis du blir forsinket slik at de kan varsle avdelingen.

Gratis mellom kl. 17.00 til 07.00 og i helger

Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 07.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 7-p-plasser for funksjonshemmede til venstre for hovedinngangen til hospitalet.

Fant du det du lette etter?