HELSENORGE
Dagkirurgi

Hånd, Dupuytrens kontraktur, operasjon

Ved Dupuytrens kontraktur blir bindevevshinnen i håndflaten tykkere og lager harde knuter og strenger under huden. Tilstanden er mest vanlig i Norden og kalles ofte «vikingfinger». Årsaken er ukjent, men det er ofte arvelig.


Ventetider

Innledning

Diagnosen blir stilt ut fra sykehistorie med årsaker og symptomer, og legens undersøkelse. Vanligvis blir ikke ømme knuter i håndflaten behandlet i tidlig fase, for det kan påskynde sykdomsprosessen. Dersom sykdommen gir funksjonstap og leddene stivner, kan det være aktuelt med operasjon.

Utredning hos fastlege

Det er i stor grad fastlegen som står for utredning av tilstanden. 

Konservativ behandling

I tidlig fase av sykdommen kan fastlegen henvise til ergoterapeut for å lage en nattskinne som kan bidra til å bremse utviklingen av sykdommen noe, i tillegg til forsiktige tøyning av bindevevsstrengene i håndflaten, men sannsynligvis stanser ikke dette utviklingen. 

Henvisning og vurdering

Vurdering hos ortoped

Fastlegen kan henvise deg til ortoped for videre utredning. Spesialisten vil undersøke hånden og sammen med deg gå gjennom symptomer og den utredningen som allerede er gjort. Du vil få informasjon om hvilken behandling som kan være aktuell for deg og hvilke komplikasjoner som kan oppstå. For pasienter med moderate plager kan behandling med å ryke strengene med nåler være aktuelt. 

Les mer om nålebehandling av Dupuytrens kontraktur

For pasienter med store og vedvarende plager kan operasjon være aktuelt.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før henvisning til spesialist må fastlegen undersøke pasienten. Det må dokumenteres hvilken konservativ behandling pasienten har gjennomført tidligere, og effekten av denne. Pasientens plager må beskrives så nøyaktig som mulig, og en må i henvisningen også kort referere pasientens eventuelle øvrige sykdommer.

Før

Det er ikke store forberedelser før denne operasjonen.

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklareres med oss. Det er svært viktig at du ikke slutter med disse på egenhånd. Du vil få videre informasjon om fra oss om dette.

Under

Varighet: fra 30 minutter til 3 timer

Operasjonen utføres dagkirurgisk. Det betyr at du møter på sykehuset og reiser hjem samme dag som operasjonen blir utført. 

Under operasjonen blir de harde strengene eller knutene i den fortykkede bindevevshinnen fjernet slik at fingrene kan strekkes ut. Operasjonen kan ta fra 30 minutter til tre timer og gjøres i lokalbedøvelse eller narkose, avhengig av hvor omfattende inngrepet er. Noen ganger er det nødvendig med hudtransplantasjon dersom huden har blitt veldig stram.

Du får en myk bandasje som gir lett trykk eller en gips på hånden og de opererte fingrene. Vanligvis kan du reise hjem samme dag.

Etter


Før hjemreise

Etter operasjonen får du en myk bandasje på hånden og de opererte fingrene. Bandasjen skal gi lett kompresjon. 

Sykmelding

Dersom du trenger sykmelding får du med deg det når du reiser hjem. Vi kan gi 2-4 uker. Trenger du videre sykmelding må du ordne det hos fastlegen din. 

Hjemreise etter operasjon

Vi anbefaler at du har noen hjemme hos deg det første døgnet etter operasjonen. De fleste kan ikke kjøre bil hjem fra sykehuset. Det er en fordel å avtale at noen kan hente deg etter operasjonen på forhånd. Tidspunkt for henting er lettest å avtale etter operasjonen. Du kan selv ringe fra sykehuset når hjemreisetidspunktet er avklart. Har du lang reisevei kan vi kontaktes for å beregne ett omtrentlig tidspunkt. 

Dersom du ikke har noen som kan hente deg kan sykehuset bestille transport (Taxi eller helseekspress) via Pasientreiser. Du betaler da en egenandel.


Etter hjemreise

Belastning og aktiviteter

Du skal bevege og bruke hånden så mye som bandasjen tillater, men unngå tunge løft. Du skal bøye og strekke på fingrene og armen flere ganger daglig. Om natten skal du ha hånden på en pute og på dagtid skal du ha hånden høyt (over hjertehøyde) når du ikke bruker den, for å unngå hevelse. 

Faste medisiner

Du kan gjenoppta ordinær medisinering etter operasjonen. Dersom du bruker blodfortynnende, for eksempel Marevan, avtales dette spesielt.

Smerter og hevelse

De fleste vil oppleve smerte i de første ukene etter operasjon. Mange vil ha hevelser og smerter i lengre tid etter operasjonen, av og til i 3-6 måneder. 

Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er oftest sterkest det første døgnet, og avtar gradvis. Det er derfor viktig å behandle smerten i startfasen. Følg anvisningene du får på sykehuset for å få best mulig effekt. 

Det opererte området bør holdes høyt. Dette motvirker hevelse og smerte. Hvis mulig, hold det over hjertehøyde. Kuldepakninger (isposer eller frossen grønnsakspose) kan dempe smerter. Pass på å beskytte bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning.

Infeksjon

Det er uvanlig at det blir infeksjon i operasjonssåret. Du bør likevel være på vakt dersom du får økende smerter fra operasjonssåret eller stigende feber etter operasjonen.

Dusje/bade

Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje, må du dekke til bandasjen med plast, slik at den ikke blir våt. Hånden må holdes bort fra dusjsonen. Vent med å bade til etter at stingene er fjernet. 

Bandasje og blødning

Bandasjen skiftes 2-4 dager etter operasjon, dersom kirurgen ikke har gitt annen beskjed. Bandasjen skal skiftes dersom den er gjennomblødd eller er blitt våt. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved behov for skiftning skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skiftning. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. 

Sting

Stingene fjernes hos fastlegen din 2-3 uker etter operasjonen.

Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan belaste hånden fullt, har full kraft og førlighet i hånden og reaksjonsevnen er intakt. Dette vil være individuelt og noen fast regel kan ikke gis fra sykehuset. Du er selv ansvarlig, og må vurdere om du er i stand til å kjøre bil. Veitrafikklovens regler gjelder. 

Kontroll

Kontroll hos fastlegen eller på poliklinikken etter 2-4 døgn. 

For enkelte vil det være aktuelt å få tilpasset en skinne hos ergoterapeut 2-3 uker etter operasjon for å holde fingeren i riktig stilling. Kirurgen vil i så tilfelle henvise til dette. 

Kontroller avtales deretter etter behov. 

Vær oppmerksom

Det er alltid en risiko for at noe av følelsen i fingeren kan bli nedsatt i en kortere eller lengre periode etter operasjon. Dersom fingeren har blitt bøyd over lang tid kan det være vanskelig å få rettet den helt ut. Det er også en risiko for at tilstanden kan komme tilbake igjen.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?