HELSENORGE
Revmatologisk poliklinikk

Polymyalgia revmatika og Kjempecellearteritt (Giant Cell Arteritis)

Polymyalgia revmatika (PMR) og kjempecellearteritt (GCA) er to revmatiske sykdommer som kan være tilstede samtidig. Polymyalgia er preget av muskelsmerter og stivhet i skuldre og bekkenområdet og kalles ofte for «muskelgikt». Kjempecellearteritt er en betennelse i store og mellomstore blodårer. Tidligere ble kjempecellarteritt ofte kalt for «temporalisarteritt» fordi man kan få betennelse i blodårer i tinningen. Det viser seg imidlertid at det er mange andre blodårer som også kan bli betente.

Innledning

De mest typiske kjennetegnene ved polymyalgia revmatika (PMR) er: 

 • Smerter og morgenstivhet, spesielt i nakke, skuldre, overarmer, seteparti, hofter og lår
 • Generell sykdomsfølelse, feber
 • Ledd kan bli hovne, spesielt vanlig i hender og knær
 • Blodprøver viser ofte høy senkning (SR) og hurtigsenkning (CRP)

Kjempecellearteritt er betennelse i blodårer. Ofte er det betennelse i blodårer i tinningen, kalt «temporalisarteritt». Hovedpulsåren, aorta, og dens grener kan også bli betente. Pasienten kan få sykdomsfølelse og feber, og blodsenkningen kan være høy. Hvis blodårene i tinningen blir betente, oppstår hodepine, tyggesmerter og i verste fall påvirkning av synet.

Om sykdommen

 • PMR/GCA oppstår nesten alltid etter fylte 50 år
 • Kvinner blir rammet dobbelt så ofte som menn
 • Av 100 000 personer over 50 år, vil cirka 110 av disse få PMR per år. GCA er mye sjeldnere, cirka 20 av disse vil få GCA per år.
 • Begge sykdommene blir vanligere desto eldre man blir.
 • PMR og GCA er vanligere i Skandinavia enn i andre deler av verden. 

Hvordan utvikler sykdommen seg?

Utviklingen av sykdommen skjer gjerne i løpet av uker til måneder. Ved PMR har man typisk smerter og stivhet i skuldre og/eller hofter, eventuelt også i nakke, overarmer og lår. 
Dette er ofte verst om morgenen. Det kan være så ille at mange kan ha problemer med å komme seg ut av sengen, kle på seg og løfte armene over hodet. Noen får også betennelser i ledd, for eksempel knær og håndledd. De fleste føler seg syke.  

De vanligste symptomene ved GCA er smerter i hode og tinning, tyggesmerte og synsforstyrrelser (dobbeltsyn, tåkesyn, skygge i synsfeltet eller forbigående synstap hos opptil 20%). Omkring 5% kan få et varig synstap. Flere får betennelse i andre blodårer i hodet eller i de store blodårene på halsen og ut i armene. Derfor er GCA regnet som en mer alvorlig sykdom. 

Hva skyldes sykdommene?

Begge sykdommene er trolig uttrykk for en betennelse i blodårer. Årsaken til at denne betennelsen oppstår er ukjent, men man regner med at den skyldes at kroppens immunsystem reagerer mot strukturer i eget vev. Slik sykdom kaller man autoimmun sykdom. Man mener at både ytre faktorer og arvelige faktorer spiller en rolle for utvikling av autoimmun sykdom. 


Utredning

Under utredningen vil en revmatolog snakke med deg om plagene dine og undersøke deg grundig. Ofte vil revmatologen undersøke leddene dine, måle blodtrykk og lytte på hjerte og lunger.

PMR-diagnose

Revmatologen stiller diagnosen på grunnlag av din sykehistorie og fravær av andre sykdommer som kan gi lignende symptomer.

 

Typisk sykehistorie for pasienter med PMR-diagnose er:

 • Sykdomsstart etter 50 år og plager i mer enn 2 uker
 • Verk/smerter i begge skuldre eller begge hofter - eller i både skuldre og hofter
 • Generell morgenstivhet som varer i mer enn 30 minutter
 • Høy senkning eller andre tegn på betennelse i kroppen

GCA-diagnose

Diagnosen stilles på grunnlag av din sykehistorie, blodprøver og funn ved biopsi (vevsprøve) eller bildeundersøkelse (oftest ultralyd) av blodårer.
Hvis det er mistanke om GCA, vil vi gjøre en ultralydundersøkelse av deg der blodårene på halsen og i tinningene undersøkes. Kompetanse i ultralydundersøkelse av blodårene erstatter behovet for vevsprøve.

 

Typisk sykehistorie for pasienter med GCA-diagnose er:

 • Sykdomsstart etter 50 år
 • Nylig oppstått lokalisert hodepine, tyggesmerter, synsforstyrrelser
 • Høy senkning
 • Bildeundersøkelse av blodårer (ultralyd, MR, CT eller PET-CT) viser betennelse.

 

 

Behandling

Ved PMR-diagnose kan du vanligvis bli fulgt opp av din fastlege. Dersom du har GCA følges du opp av revmatolog. 

Medikamentell behandling

Prednisolon (kortison) brukes til å dempe betennelsene ved både PMR og GCA. Ofte ser vi en dramatisk forbedring allerede få timer etter start av behandling. 

Nedtrapping og bivirkninger

Prednisolondosen må reduseres gradvis over tid, og det er svært viktig å følge nedtrappingen som legen setter opp for å unngå alvorlige bivirkninger. Det er vanlig at behandlingen varer lenger enn 1 år. Noen trenger behandling med lave doser (5-10 mg) i mange år fordi plagene kommer tilbake hver gang man stopper med medisinen. Det er viktig å kontakte lege straks ved økende hodeverk eller synsforstyrrelser. 

Bruk av kortison over lang tid øker risikoen for å få beinskjørhet. Medisin mot beinskjørhet kan være nødvendig. Prednisolon kan også gi økt risiko for diabetes  og høyt blodtrykk.

Oppfølging

Ved PMR følges du opp av fastlegen din både under og etter behandling.

Dersom du har GCA vil du følges hos revmatolog. Hvor ofte du kommer til kontroll vil variere avhengig av sykdomsforløpet.


Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek, kiosk og matservering

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. 

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.​

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.                                

Bestille time

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).


Besøk til pasienter - begrensninger og tider

​Besøkende og ledsagere skal ikke besøke hospitalet hvis de har symptomer på covid-19, mistenker smitte eller er påvist smittet.​​


Vi har begrensninger for besøk av innlagte pasienter:

 • ​Besøkstid er fra kl. 18.00 til 19.00. 
 • Det er ikke anledning til å besøke pasienter på operasjonsdagen.
 • Innlagte pasienter kan som hovedregel få besøk av inntil to besøkende om gangen. Er det ønskelig med flere besøkende må dette avklareres med avdelingen i forkant av besøket.​

​​Husk god håndhygiene og ikke ta unødig på inventar eller utstyr.


Andre hensyn - gaver til p​​asienter
Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier skal pasientrommene på sengeposten være fri for blomster. 

Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.​

Betaling

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter og ønsker at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss. Dersom du ikke kan betale med bankkort kan vi sende faktura via posten.

Blomster på sengeposten

​På grunn av allergier ønsker vi ikke avskårne blomster på pasientrommene. Ønsker du å ha med en oppmerksomhet ved besøk til en pasient setter vi pris på om du velger noe annet enn blomster.

Forbedring eller ros

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender oss e-post eller post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett person eller avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Gebyr hvis du ikke møter

​Dersom du ikke møter opp til timen uten å ha avbestilt, eller du har avbestilt timen for sent kan du måtte betale et gebyr. Husk å avbestille senest 24 timer (kun virkedager) før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr.

Hindre smitte

​Koronaviruset (Covid-19)


Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Kjæledyr og servicehunder

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

Kontakt oss

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Minibank

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Du kan ta ut penger i kiosken på Bærum sykehus. 

Oppmøte - tidspunkt og sted

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp på hospitalet finner du i timebrevet ditt.

Overnatting

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende. Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

Reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.


Rettigheter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Røykfritt sykehus

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anvist røykeplass. 

Skjema - Avklareringsskjema revmatologi og DEXA

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk må fylle ut et avklareringsskjema før timen hos oss.​​​ 

Pasienter som skal til bentetthetsmåling (undersøkelse av benskjørhet) må fylle ut DEXA-spørreskjema før timen hos oss.

Avklareringsskjemaet og DEXA-skjemaet ​finner du​ her​​​

Skjema - Egenerklæring helseopplysninger

Pasienter som skal opereres ved hospitalet må fylle ut et egenerklæringsskjema om helseopplysninger. Vi ber om at du å tar med utfylt egenerklæringsskjema til timen din hos oss. 

Egenerklæringsskjemaet på norsk og engelsk finner du her:

Egenerklæringsskjema før operasjon

Ventetider

Informasjon om ventetider finner du på helsenorge.no:

Ventetidene for MHH finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Wifi - Trådløs nettverk / Gjestenett

​Slik kobler du til trådløst nettverk

 1. Koble deg på nettverket "SykehusGjest".

 2. Trykk på "Har du ikke bruker?" og oppgi navn og telefonnummer, deretter trykk på "send inn".

 3. Logg inn med brukernavn og passord som du mottar på SMS.

Fremgangsmåten kan variere noe ut ifra hvilken nettleser du bruker.

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?