PasientOpplevelser - nasjonal undersøkelse

PasOpp

Folkehelseinstituttet gjennomfører årlig nasjonale spørreundersøkelser som måler pasienters erfaringer med norske sykehus. PasientOpplevelser (PasOpp) er rapporter som viser resultatene fra spørreundersøkelsene.

​​Spørreundersøkelsene gjennomføres blant voksne pasienter som har vært innlagt på en døgnavdeling ved norske sykehus. 

Folkehelseinstituttet har lang erfaring med landsomfattende undersøkelser om pasienters erfaringer med sykehus i Norge. Kunnskap om hva pasientene er mer og mindre fornøyd med gir sykehusene mulighet til å gjøre tiltak for å gi et bedre tilbud.​

Rapporter for Martina Hansens Hospital

PasOpp 2021 (PDF)

PasOpp 2020 (PDF)

PasOpp 2019​ (PDF)
Samlerapporten finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (fhi.no)​


Sist oppdatert 13.07.2022