Randomisert studie

Effekten av Zoledronsyre på artrose (slitasjegikt) i hoftene

Om studien

Ikke kirurgisk behandling av hofteslitasje er begrenset til fysikalsk behandling og smertelindrende medisiner. Vårt mål er å teste ut Zoledronsyre på pasienter med hofteslitasje og bengarslesjoner.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 01.08.2018 fram til 30.06.2024, med mulighet for forlengelse.

Vitenskapelig tittel

Randomisert studie av effekten av 2 zoledronsyre infusjoner på artrose (slitasjegikt) i hoftene

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

Deltakere er voksne pasienter med hofteleddsartrose som vurderes for operativ behandling ved Martina Hansens hospital. 


Hva innebærer studien?

Dette er en randomisert kontrollert dobbelt blindet studiev med 70 pasienter, hvor halvparten av pasientene får placebo. 

Primære endepunkt er å teste om pasientene får mindre smerte, men vi ønsker også å se om de får bedre funksjon, bedre benkvalitet og mindre slitasje sammenliknet med placebogruppen. 

Hvis man kan behandle artrose pasienter med Zoledronsyre kan man utsette protese i potensielt flere år. Dette kan ha stor betydning for unge protesepasienter som da kanskje slipper revisjon senere i livet.