Hospitalet har for tiden normal pasientbehandling

Koronaviruset

På denne siden finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen ved hospitalet.

Informasjon til pasienter og besøkende


Normal pasientaktivitet

Hospitalet har for tiden normal pasientaktivitet, med polikliniske avtaler og operasjoner. Hospitalet viderefører strenge rutiner for smittevern og å følger nasjonale råd og føringer.  

Trygt å møte til timen din

Hospitalet oppfordrer alle som får satt opp timeavtale om å møte opp på timen sin, dersom de er friske og ikke er i karantene eller isolasjon. Det skal være trygt å være pasient ved hospitalet. Det er innført gode tiltak for å redusere smitte. 

Av hensyn til andre pasienter på venteliste er det viktig at du som får oppsatt time møter til timen din. Dersom timen ikke passer, du er syk eller er i karantene er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig for å gi beskjed.


Vaksinasjon ved operasjon

Har du nylig fått koronavaksine eller fått time til vaksinasjon?

For pasienter som skal opereres må det gå minst 7 dager fra en vaksinedose er satt til du kan opereres. 
Ta kontakt med innleggelseskontoret dersom du nylig har fått koronavaksine eller har en snarlig avtale til vaksinasjon.​

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet finner du her (fhi.no)


Pasienter med revmatisk sykdom

Veileder for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom
Diakonhjemmet sykehus har utformet en veileder for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, slik som leddgikt, spondyloartritt og psoriasisartritt. Veilederen inneholder informasjon som er nyttig også for våre pasienter. 


Tredje vaksinedose for pasienter med nedsatt immunforsvar
Folkehelseinstituttet har sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten utarbeidet en oversikt over hvilke pasienter med immunmedierte lidelser som anbefales en tredje vaksinedose mot covid-19.​​

Les mer om tredje vaksinedose for pasienter med nedsatt immunforsvar


Telefonkonsultasjon

Klinikkene kan tilby telefonkonsultasjon i enkelte tilfeller, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.


Hva du skal gjøre ved påvist eller mistanke om smitte av koronavirus?

 • Ikke møt på behandlingssted, hold deg hjemme

  Hvis du er, eller tror du eller noen i din husstand kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder.
 • Avbestill eller endre timer du ikke kan møte opp til

  Kan du ikke møte til avtalt time ved ett av våre behandlingssteder må du ringe avdelingen og avlyse eller endre timen din. Nummeret finner du i innkallingsbrevet ditt eller du kan ringe sentralbordet og be om å bli satt over til avdelingen. 
 • Ring fastlegen din for oppfølging dersom du er syk

  Er du syk eller ønsker å testes for koronaviruset kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m. Får du ikke tak i fastlegen din kan du kontakte hjemkommunen din eller lokal legevakt.  
 • Er du veldig eller akutt syk

  Er du veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113. Du skal ikke ringe 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.
 • Spørsmål om koronaviruset

  Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan lese mer om rutiner og status på FHI sine nettsider: www.fhi.no eller på helsenorge.no

 

Pasienter som er frisk og som ikke er i karantene

Pasienter som ikke har luftveissymptomer og som ikke er i karantene eller isolasjon, kan møte opp til timen som planlagt. 

Hvis det blir endringer eller vi må forskyve en time så tar vi kontakt med deg.


Pasienter som er i karantene pga. reise eller "nærkontakt"

Du kan bli pålagt karantene på grunn reise i visse land/regioner eller på grunn av "nærkontakt" med påvist smitte. Definisjon av "nærkontakt" og oppdaterte oversikt over land/regioner medfører karanteneplikt finner du på fhi.no

Reiseråd og områder og land som medfører karantene Mer om innreisekarantene (fhi.no) Mer om råd til nærkontakter og karantene for hustandsmedlemmer

Pasienter som er i karantene skal ikke oppsøke hospitalet frem til karanteneperioden er over. Er du usikker på om du kan møte opp til timen din ber vi deg ta kontakt med oss for å avklare.


Pårørende, tolk og andre besøkende

For å redusere smittespredning i sykehuset er det innført generelt besøksstopp ved hospitalet. Det betyr at det som hovedreger er kun pasienter med planlagt time som får besøke hospitalet. Unntakene er:

 • Barn inntil 18 år får ha med én pårørende inn på hospitalet. Pårørende til barn må avtale med avdelingen i forkant, senest dagen før og før helgen dersom timen er på en mandag. 
 • Offentlig godkjent tolk kan følge pasienter i tilfeller hvor dette er bestilt av hospitalet. Offentlig godkjent tolk må ta med seg dokumentasjon på bestilling av tolketjenesten.
 • Er det særskilte situasjoner hvor pasienten har behov for følge av brukerstyrt personlig assistent/offentlig godkjent ledsager må avdelingen kontaktes for en vurdering.
Andre pårørende og besøkende får dessverre ikke adgang til hospitalet. 

Forutsetninger

For å unngå unødig smittespredning har hospitalet strenge regler for pårørende til barn og andre offentlige godkjente ledsagere:

 • Du må avtale med avdelingen senest dagen før du kommer. Du skal ikke møte opp uten avtale.
 • Du kan ikke besøke hospitalet hvis du har luftveissymptomer eller er i pålagt karantene eller isolasjon. Det gjelder selv om du har negativt prøvesvar.
 • Du kan ikke besøke hospitalet om du er i karantene.
 • Du må gjennom adgangskontroll og smittekartlegges hver gang du besøker hospitalet.
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.
 • Hold avstand til ansatte og pasienter. Hold minst 1 meter avstand.
 • Bruk munnbind når du er inne på hospitalet.


Adgangskontroll

 

Transport og midlertidig dekking av reise

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det. Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av koronaviruset, og gjelder for alle reiser over 10 kilometer hver vei.

Bruk av munnbind for pasienter 

Det er ikke lengre et generelt påbud om bruk av munnbind på hospitalet. Bruken av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir fortløpende vurdert ut ifra smittesituasjonen.

Pasienter bes om å følge råd om bruk av munnbind fra Folkehelseinstituttet og lokale råd/påbud fra sin hjemkommune.

Mer om bruk av munnbind i befolkningen (fhi.no)

Informasjon til ansatte, studenter og innleie

Ansatte ved MHH følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene og folkehelseinstituttet. Retningslinjene gjelder også for studenter/lærlinger, hospitanter, innleid personell og lignende. Generell informasjon og råd finner du her på nettsiden. Nyheter og link til prosedyrer finner du på intranettsiden til sykehuset.

Reiser og innreisekarantene

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. MHH kan i utgangspunktet ikke nekte den ansatte å reise til utlandet i sin fritid, men har siden mars 2020 frarådet ansatte å reise til utlandet, når det ikke er nødvendig. Dette gjelder fortsatt.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende, og før en eventuell utenlandsreise er det viktig at du som ansatt setter deg inn i gjeldende regler på fhi.no. Hvilke land som er omfattet av karantene oppdateres løpende på fhi.no:

Dersom en ansatt i sin ferie/fritid velger å reise til land/områder som medfører lovpålagt karantene anses dette som en selvpåført karantene og vil ha konsekvenser. En eventuell reise skal drøftes med nærmeste leder i forkant av reisen for å avklare hvordan en evt. karantenetid vil bli gjennomført, slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig.

Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke tas som ferie eller opparbeidet avspasering, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til land/områder som er omfattet av karanteneplikt på utreisetidspunktet.​

Du kan følge med på Utenriksdepartementets informasjon om reiser og koronavirusDu kan lese mer om reiseråd på helsenorge.noPå Helsedirekoratets nettsted kan du lese mer om karantenekravene i forbindelse med koronapandemienPå lovdata.no kan du lese forskriften om karantene for innreisende til Norge

​​

Karantene som følge av "nærkontakt"

Ansatte kan bli satt i karantene som følge av "nærkontakt". Informasjon og regler som gjelder for nærkontakter finner du ​på fhi.no:

Les definisjon av tilfelle og nærkontakt (fhi.no)Les mer om hjemmekarantene og isolasjon (fhi.no)

Skal du komme på jobb hvis andre i husstanden er i karantene?

Ansatte med familiemedlemmer i karantene skal komme på jobb som vanli​g, selv om et husstandsmedlem har luftveisinfeksjon som ikke er t​estet for covid-19. Dette gjelder også helsepersonell. 

Gjeldende regler for karantene finner du på fhi.no

Symptomer og testing av ansatte

Alle ansatte med symptomer skal testes

 • Alle ansatte med luftveissymptomer skal testes og holde seg hjemme.
 • Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.
 • Hold deg hjemme til du har mottatt negativt testresultat, og minimum ett døgn ett døgn etter at du er blitt symptomfri.
Mer om typiske symptomer på fhi.no

Hustandsmedlemmer er ikke i karantene, men skal være oppmerksom

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene selv om du har symptomer, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. 

Testtilbud for ansatte på MHH

 • Ansatte som har symptomer har tilbud om å bli testet lokalt på MHH. Det er et tilbud til deg som ansatt, men du kan også henvende deg til din fastlege eller hjemkommune for testing, hvis det er mer praktisk.
 • Ansatte som skal teste seg skal kontakte sin nærmeste leder som melder den ansatte til testing ved laboratoriet. Den ansatte kan ikke møte for testing uten at nærmeste leder har avtalt dette med laboratoriet.
 • Testing foregår utenfor ambulanseinngangen i et eget test-telt, kl. 09.00 hver morgen, mandag til fredag. Etter testing skal den ansatte dra hjem og vente til testen er negativ og frisk før de kan dra tilbake på jobb.
 • Tester du positivt skal du melde i fra til nærmeste leder og hygienesykepleier.

Ansatte om har økt risiko for alvorlig forløp

Råd til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp


Bruk av munnbind for ansatte 

Hospitalet følger Folkehelseinstituttet sine råd for bruk av beskyttelsesutstyr i helsetjenesten​.

 • ​Ansatte som er vaksinert (beskyttet) skal følge basale smittevernsrutiner i pasientnært arbeid og trenger ikke bruke munnbind. 
 • Ansatte som ikke er vaksinert (ubeskytte​de) skal vurdere generell bruk av munnbind og øyebeskyttelse i opptaksområder med økt smitterisiko, der avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes. 

Mer om hvilke råd som gjelder finner du på fhi.no

Arrangementer og møter 

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt en rekke forbud og restriksjoner ved arrangementer. Alle arrangementer i regi av MHH skal følge krav og restriksjoner satt av helsemyndighetene.

Restriksjoner ved arrangementer/møter ved MHH 

 • Behovet for deltakelse på større arrangementer, særlig der hvor nøkkelpersonell i helsetjenesten samles, bør vurderes nøye opp mot den risiko det utgjør for beredskapen​​
 • Møter på​ sykehuset kan for fullvaksinerte gjennomføres som før pandemien. Møtelokalene må være store nok til at ubeskyttede ansatte kan holde 1 meters avstand til andre.​
 • Møter med eksterne deltakere skal foregå digitalt
 • Det skal ikke gjennomføres fysiske pasientrettede kurs 
Generelle krav og retningslinjer ved arrangementer finner ansatte på helsedirektoratet og folkehelseinstituttet sine nettsider. Her her ligger også informasjon om gode råd og tiltak ved arrangementer, møter og andre samlinger av grupper og mennesker: Krav til arrangementer, grupperstørrelser og avstand (helsedirektoratet.no) Spørsmål og svar om arrangementer (regjeringen.no) Anbefalinger og krav ved arrangementer, samlinger og aktiviteter (fhi.no) Planlegging og risikovurdering ved arrangementer (fhi.no)

 

Hjemmekontor 

Bruk av hjemmekontor skal avtales med nærmeste leder, som vurderer situasjonen​.

Yrkesskadeforsikring for ansatte i MHH

Yrkesskadeforsikring på hjemmekontor

Alle ansatte er yrkesskadeforsikret for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver som gjøres på vegne av arbeidsgiver. 

 • Den ansatte er i utgangspunktet yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid for MHH på hjemmekontor. Det forutsettes at arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen.
 • Dersom arbeidstakeren blir skadet på andre steder i huset enn det avgrensede/egnede arbeidstedet i boligen vil vedkommende som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen.
 • Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde.
 • For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering.

Smitte og yrkesskadeforsikring

 • Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Reglene har tredd i kraft og er gjeldende fra 1. mars 2020.
 • Koronasmitte og Covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.


Psykososial støtte

Dette er en annerledes tid for de aller fleste med mye usikkerhet om hva som blir det neste og endringer som påvirker både arbeidshverdagen og privatlivet. Mange ansatte vil i perioder ønske å snakke med noen om om utfordringer de kjenner på. Ansatte bes om å være oppmerksom på hvordan de selv har det og hvordan kollegaer har det i denne tiden.

Les råd til deg som ansatt om hvordan du tar vare på deg selv og kollega i en annerledes tid (PDF)

Støtte til ledere under koronapandemien

Ledere som har behov for ekstra bistand/støtte kan ta kontakt med Personal/OU-avdelingen.

Mer om psykososial støtte til medarbeidere i koronapandemien (helsedirektoratet.no)

E-læringskurs som anbefales

 •  Innføring i kriseledelse
 • Psykososial støtte av helsemedarbeidere ved pandemi

Kursene finner du som ansatt i kurskatalogen til MHH i Læringsportalen.


Prosedyrer og nyheter

Ansatte finne oversikt over prosedyrer knyttet til hygiene og smittevern på Covid-19-siden på intranett. Der ligger også oversikt over alle interne nyheter.

Intranett - Coronaviruset (Covid-19)

Prosedyrer knyttet til hygiene og smittevern finner du i EK-håndboken under kapittel F22 Hygiene.

 

Informasjon til Leverandører

Retningslinjer for leverandører

 • Leverandører/servicepersonell/håndverkere skal kun besøke hospitalet om det er nødvendig. Behov skal avtales med leder.
 • Dersom det anses som nødvendig skal leverandør følges av en ansatt ved hospitalet.    
 • Vi ber om at våre leverandører til enhver tid forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/https://helsenorge.no/koronavirus

 
​​​

Informasjon til Media

Tall på smitte og karantene ved MHH 

Pasienter med påvist smitte: 0
Ansatte med påvist smitte: 1

Sist oppdatert 7. september 2021. Ny oppdatering kommer ved eventuelle endringer. 

Beredskapsnivåer ved MHH

I tillegg til normal drift benytter hospitalet tre beredskapsnivåer: grønn, gul og rød. Beredskapsnivåene er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap

​Hospitalet går i grønn beredskap i spesielle situasjoner der det i begrenset grad er behov for ekstra ressurser. Ved grønn beredskap etablerer hospitalet en beredskapsledelse og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

Hospitalet går i gul beredskap dersom det foreligger en fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikker om normale ressurser strekker til eller må benyttes til andre formål. I gul beredskap vurderer beredskapsledelsen om det skal mobiliseres i begrenset omfang ekstra ressurser.

Rød beredskap

Hospitalet går i rød beredskap når en alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe inntreffer og ressursene ikke strekker til eller må benyttes til andre formål. Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.


Koronarelaterte nyhetssaker

Praktisk informasjon

Apotek, kiosk og matservering

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen.

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.                                

Bestille time

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).


Besøkstider og adgangskontroll

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense koronasmitte, har MHH innført adgangskontroll inn til hospitalet.

For å redusere smittespredning i sykehuset er det innført generelt besøksstopp ved hospitalet. Som hovedregel er det kun pasienter med planlagt time som får besøke hospitalet. Barn inntil 18 år får ha med én pårørende. Offentlig godkjent tolk kan følge pasienter i tilfeller hvor dette er bestilt av hospitalet.  Andre pårørende og besøkende får dessverre ikke adgang til hospitalet. ​Betaling

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter og ønsker at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss. Dersom du ikke kan betale med bankkort kan vi sende faktura via posten.

Forbedring eller ros

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender oss e-post eller post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett person eller avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Gebyr hvis du ikke møter

​Dersom du ikke møter opp til timen uten å ha avbestilt, eller du har avbestilt timen for sent kan du måtte betale et gebyr. Husk å avbestille senest 24 timer (kun virkedager) før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr.

Hindre smitte

​Koronaviruset (Covid-19)


Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Kjæledyr og servicehunder

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

Kontakt oss

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Minibank

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Du kan ta ut penger i kiosken på Bærum sykehus. 

Oppmøte - tidspunkt og sted

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp på hospitalet finner du i timebrevet ditt.

Overnatting

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende. Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

Reiseutgifter

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

For å hundre spredning av koronaviruset (Covid-19) oppfordres det til å ikke bruke offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette.


Generelt om pasientreiser

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.


Rettigheter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Røykfritt sykehus

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anviste røykeplasser. 

Skjema - Avklareringsskjema revmatologi og DEXA

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk må fylle ut et avklareringsskjema før timen hos oss.​​​ 

Pasienter som skal til bentetthetsmåling (undersøkelse av benskjørhet) må fylle ut DEXA-spørreskjema før timen hos oss.

Avklareringsskjemaet og DEXA-skjemaet ​finner du​ her​​​

Skjema - Egenerklæring helseopplysninger

Pasienter som skal opereres ved hospitalet må fylle ut et egenerklæringsskjema om helseopplysninger. Vi ber om at du å tar med utfylt egenerklæringsskjema til timen din hos oss. 

Egenerklæringsskjemaet på norsk og engelsk finner du her:

Egenerklæring - Helseopplysninger

Self Declaration - Health Information​​

Treningsbassenget

​Treningsbassenget er et tilbud for mennesker med plager i muskel- og skjelettapparatet. Tilbudet er tilpasset til de pasientgruppene som hospitalet behandler.

Bassenget ble midlertidig stengt mandag 9. mars som følge av utviklingen av koronasituasjonen.

Ventetider

Informasjon om ventetider finner du på helsenorge.no:

Ventetidene for MHH finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Adkomst og parkering

Adkomst og transport

​For å hindre spredning av koronaviruset (Covid-19) oppfordres det til å ikke bruke offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. 

​​​Midlertidig endring i pasientreiser med bil 

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket alle reiser over 10 km, og eventuelle tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. ​​

Mer om midlertidig endring i pasi​entreiser (helsenorge.no)​

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215A eller 215B i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter i Bærum

Parkering

Parkering for besøkende - betaling (man-fre 07-17)

På hospitalets område finnes det 55 parkeringsp​​lasser (herav 6 HC og 6 ladeplasser) innen 50-100 meter fra bygget som kan disponeres av pasienter, pårørende og andre ​besøkende. 

Se kart over gjesteparkeringsområde​​t (PDF)

Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser ved hospitalet. Derfor er det viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Ring sentralbordet på 67 500 800, hvis du blir forsinket slik at de kan varsle avdelingen.


Parkeringstid og betaling

Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsområdet mot parkeringsavgift på 20 kr i timen, mandag til fredag mellom 07.00 til 17.00. Se skilting der du parkerer. 

Martina Hansens Hospital har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester. Du kan betale med kort og app (EasyPark).

Du finner mer informasjon på Aimo Park sin nettside

Gratis mellom kl. 17.00 til 07.00 og i helger

Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 07.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 3 p-plasser for bevegelseshemmede til venstre for hovedinngangen til hospitalet og 3 plasser til høyre på parkeringsplassen, nærmest hovedinngangen. 

Se kart over HC-plasser​ (PDF)​

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten. Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat. Dersom det ikke er ledig HC-plass kan du parkere på vanlig parkeringsplass og trenger ikke betale så fremt du har gyldig og synlig oblat i frontruten.

Ladeplasser / El-bil parkering

Hospitalet har 6 p-plasser med lademuligheter for gjester. Ladeplassene er skiltet. Ved parkering på ladeplasser må du betale parkeringsavgift på lik linje med ordinære parkeringsplasser. Det er gratis å lade og det er ingen ladeplikt for å parkere på ladeplassene.

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid/betalt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke ny kortbelastning eller lignende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du ta kontakt med Aimo Park​

Parkering for ansatte

Hospitalet har egne parkeringsordninger for ansatte. Ansatte finner informasjon om parkeringsordninger og reglement på intranett​.

Fant du det du lette etter?