Koronaviruset

På denne siden finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen ved hospitalet. Hospitalet har for tiden normal pasientbehandling, men har strenge rutiner for smittvern. 

Informasjon til pasienter og besøkende


Normal pasientaktivitet

Hospitalet har normal pasientaktivitet, men har strenge smitteverntiltak.​ På denne siden finner du informasjon om smitteverntiltak som kan være aktuelt for deg å vite om.​


Koronavaksine og operasjon

Har du nylig fått koronavaksine eller fått time til vaksinasjon? For pasienter som skal opereres må det gå minst 7 dager fra en vaksinedose er satt til du kan opereres. 

Ta kontakt med innleggelseskontoret dersom du nylig har fått koronavaksine eller har en snarlig avtale til vaksinasjon.​Testing av pasienter før operasjon

Som følge av smittesituasjonen i samfunnet ønsker vi å teste alle pasienter som skal opereres ved hospitalet. Det gjelder både pasienter som skal innlegges og pasienter som skal til dagkirurgi. Testingen utføres på hospitalet. 

Du får informasjon om hvor du skal gå for testing ved oppmøte i resepsjonen.


Pasienter med revmatisk sykdom

Veileder for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom
Diakonhjemmet sykehus har utformet en veileder for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, slik som leddgikt, spondyloartritt og psoriasisartritt. Veilederen inneholder informasjon som er nyttig også for våre pasienter. Telefonkonsultasjon

Klinikkene kan tilby telefonkonsultasjon i enkelte tilfeller, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.


Hva du skal gjøre ved påvist eller mistanke om smitte av koronavirus?

 • Ikke møt opp på sykehuset, hold deg hjemme

  Hvis du er, eller tror du kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder. Pasienter som er smittet med koronaviruset skal vente med å møte opp på sykehuset til det har gått minst 10 dager etter positiv test og uten symptomer.
 • Avbestill eller endre timer du ikke kan møte opp til

  Kan du ikke møte til avtalt time må du ringe avdelingen og avlyse eller endre timen din. Nummeret finner du i innkallingsbrevet ditt eller du kan ringe sentralbordet og be om å bli satt over til avdelingen. 
 • Ring fastlegen din for oppfølging dersom du er syk

  Er du syk eller ønsker å testes for koronaviruset kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m. Får du ikke tak i fastlegen din kan du kontakte hjemkommunen din eller lokal legevakt.  
 • Er du veldig eller akutt syk

  Er du veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113. Du skal ikke ringe 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.
 • Spørsmål om koronaviruset

  Har du spørsmål om koronaviruset som du ikke finner svar til på nett kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Du finner også oversikt over råd og regler for innbyggere på helsenorge.no


Pasienter har vært på utenlandsreise eller er definert som "nærkontakt"

Innreisekarantene ble avviklet natt til 26. januar 2022.​ Du kan fortsatt bli satt i smittekarantene som følge av "nærkontakt" med en person med påvist covid-19, men fra 26. januar kan du teste seg ut av smittekarantene

Hvis du er nærkontakt gjelder følgende for å kunne komme til sykehuset: 

 • Konsultasjon/poliklinisk time: Du må være symptomfri og vise til negativ hurtigtest tatt samme dag, før ankomst. I tillegg må du bruke munnbind inne på sykehuset. 
 • Dagkirurgi/hovedoperasjon/innleggelse: Du må være symptomfri og vil bli testet på hospitalet ved ankomst.​​Ledsager eller følge til pasienter som har timeavtale

Det er besøksforbud på sykehuset fra og med mandag 20. desember. Besøksforbudet gjelder også for fedsagere/følge til pasienter som har timeavtale, men det er visse unntak. 

Les om besøksforbud og unntakBesøk til pasienter - besøksforbud

Som følge av smittesituasjonen i samfunnet har hospitalet innført besøksforbud. Det betyr at det som hovedregel er kun pasienter med planlagt time som får besøke hospitalet. Det finnes enkelte unntak fra besøksforbudet.

Les mer om besøksforbudet og unntak 

Transport og midlertidig dekking av reise

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det. Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av koronaviruset, og gjelder for alle reiser over 10 kilometer hver vei.

Bruk av munnbind for pas​ienter 

Pasienter og annet godkjent følge bes om å bruke munnbind inne på hospitalet.​ ​Det er nasjonalt anbefalt å bruke munnbind når du er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.​

Mer om nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjeneste​n (helsenorge.no)​


Spørsmål om koronaviruset

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. 

Du finner også oversikt over råd og regler for innbyggere på helsenorge.no​.


Informasjon til ansatte, studenter og innleie


Reiser og innreisekarant​ene

Ansatte som velger å reise utenlands er selv ansvarlig for å sette seg inn i de regler, krav og råd som myndighetene har bestemt i Norge samt i det land de skal reise til. RAnsatte som velger å reise utenlands er fortsatt selv ansvarlig for å sette seg inn i de regler, krav og råd som myndighetene har bestemt i Norge samt i det land de skal reise til. Les oppdaterte reiseregler på helsenorge.no og regjeringen.no. Ansatte må i forkant av utreisetidspunktet sjekke om reisen vil medføre karantene eller ikke. Medfører reisen på utreisetidspunktet en karanteneplikt for den ansatte må karanteneperioden tas som en del av ferie/avspasering.​

Mer om reiseråd (helsenorge.no)Mer om reiseregler (regjeringen.no​)Forskriften om karantene for innreisende til Norge (lovdata.no) ​

​​​​ 

Symptomer og testing av a​nsatte

Alle ansatte med symptomer skal testes​

 • Alle ansatte med luftveissymptomer skal testes og holde seg hjemme.
 • Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.
 • Hold deg hjemme til du har mottatt negativt testresultat, og minimum ett døgn ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

Mer om typiske symptomer (f​hi.no)

Testtilbud for ansatte på MH​H

 • Ansatte som har symptomer har tilbud om å bli testet lokalt på MHH. Det er et tilbud til deg som ansatt, men du kan også henvende deg til din fastlege eller hjemkommune for testing, hvis det er mer praktisk.
 • Hospitalet tester også ansatte i henhold til råd om testing av ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
 • Barn til ansatte kan testes dersom det betyr at den ansatte kan komme raskere tilbake til jobb ved negativ test og barnet kan returnere til barnehage/skole. Dersom den ansatte uansett må være hjemme bør barnet testes som normalt i kommune/bydel.​
 • Ansatte som skal teste seg tar kontakt med sin nærmeste leder som melder den ansatte til testing. Les rutiner for bestilling av testing av ansatte og ansattes barn på intranett
 • Tester den ansatte positivt skal den ansatte melde i fra til nærmeste leder og hygienesykepleier.Ansatte om har økt risiko for alvorlig forløp

Råd til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløpBruk av munnbind for an​satte 

 • ​​​​​​Alle ansatte skal bruke munnbind dersom 1 meters avstand til pasienter og kollegaer ikke kan opprettholdes. ​
 • Ansatte som har pasientkontakt anbefales å bru​​​ke munnbind. 
 • Ansatte som ikke er vaksinert (ubeskytte​de) skal bruke munnbind i ​arbeidstiden.​

Arrangementer og​​ m​​​øter ​​

Møter ved sykehuset for beskyttede ansatte kan gjenopptas som normalt. Møtelokalene må derimot være store nok til at ansatte kan holde 1 meters avstand til andre. Sosiale arrangementer med kollegaer må holdes utenfor sykehuset og retningslinjene fra helsedirektoratet må følges:​

 

​​

Hjemm​eko​​ntor 

Det er påbud om hjemmekontor der det er mulig. Den enkelte leder avklarer mulighet, organiserer og følger opp. Yrkesskadeforsikring for ansatte i​​ MH​​H

Smitte og yrkesskadefor​sikring​​​
 • Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Reglene har tredd i kraft og er gjeldende fra 1. mars 2020.
 • Koronasmitte og Covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.
Mer om yrkesskadeerstatning ved koronasmitte (regjeringen.no)


Psykososial stø​​​tt​​e​

Dette er en annerledes tid for de aller fleste med mye usikkerhet om hva som blir det neste og endringer som påvirker både arbeidshverdagen og privatlivet. Mange ansatte vil i perioder ønske å snakke med noen om om utfordringer de kjenner på. Ansatte bes om å være oppmerksom på hvordan de selv har det og hvordan kollegaer har det i denne tiden.


Støtte til ledere unde​​r koronapandemien
Ledere som har behov for ekstra bistand/støtte kan ta kontakt med Personal/OU-avdelingen.


E-læringsku​rs som anbefales
 • ​Innføring i kriseledelse
 • Psykososial støtte av helsemedarbeidere ved pandemi
Kursene finner du som ansatt i kurskatalogen til MHH i Læringsportalen.Prosedyrer og ​​nyheter​

Ansatte finne oversikt over prosedyrer knyttet til hygiene og smittevern på Covid-19-siden på intranett. Der ligger også oversikt over interne nyhetssaker.


Prosedyrer knyttet til hygiene og smittever​n finner du i EK-håndboken​.​

​​

 

Informasjon til Leverandører​

Retningslinjer for leverandører

 • Leverandører/servicepersonell/håndverkere skal kun besøke hospitalet om det er nødvendig. Behov skal avtales med leder/kontaktperson.
 • Vi ber om at våre leverandører til enhver tid forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger på Helsenorge.no og fhi.no

 
​​​


 

Beredskapsnivåer ved MHH

I tillegg til normal drift benytter hospitalet tre beredskapsnivåer: grønn, gul og rød. Beredskapsnivåene er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap

​Hospitalet går i grønn beredskap i spesielle situasjoner der det i begrenset grad er behov for ekstra ressurser. Ved grønn beredskap etablerer hospitalet en beredskapsledelse og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

​Hospitalet går i gul beredskap dersom det foreligger en fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikker om normale ressurser strekker til eller må ​benyttes til andre formål. I gul beredskap vurderer beredskapsledelsen om det skal mobiliseres i begrenset omfang ekstra ressurser.

Rød beredskap

Hospitalet går i rød beredskap når en alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe inntreffer og ressursene ikke strekker til eller må benyttes til andre formål. Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Koronarelaterte nyhetssaker

Praktisk informasjon

Apotek, kiosk og matservering

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. 

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.​

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.                                

Bestille time

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).


Besøk til pasienter - begrensninger og tider

​Vi har begrensninger for besøk av innlagte pasienter:
 • Besøkstid er fra kl. 18.00 til 19.00. 
 • Innlagte pasienter kan ha besøk av inntil tre av besøkende om gangen. 
 • Det er ikke anledning til å besøke pasienter på operasjonsdagen.​​​

Du kan ikke besøke pasienten hvis du:

 • ​​Har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Har mistenkt eller påvist COVID-19-sykdom og derfor er i isolasjon
 • Er i kantene som følge av reise eller nærkontakt

Når du skal besøke pasienten:

 • ​Bruk håndsprit når du går inn på sykehuset og før du forlater det
 • Du bør gå rett til avdelingen der personen du skal besøke er innlagt og vise aktsomhet i fellesarealer
 • Ikke ta unødig på flater, utstyr eller inventar unødig
 • Bruk håndsprit både når du går inn på pasientens rom og før du forlater det​
Andre hensyn - gaver til pasienter
Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare skal pasientrommene på sengeposten være fri for blomster. 

Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.​

Betaling

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter og ønsker at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss. Dersom du ikke kan betale med bankkort kan vi sende faktura via posten.

Blomster på sykehuset

På grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger ved sykehuset helt blomsterfrie.

Blomster til pasienter på sengeposten

Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet ved besøk til en pasient velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.

Forbedring eller ros

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender oss e-post eller post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett person eller avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Gebyr hvis du ikke møter

​Dersom du ikke møter opp til timen uten å ha avbestilt, eller du har avbestilt timen for sent kan du måtte betale et gebyr. Husk å avbestille senest 24 timer (kun virkedager) før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr.

Hindre smitte

​Koronaviruset (Covid-19)


Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Kjæledyr og servicehunder

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

Kontakt oss

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Minibank

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Du kan ta ut penger i kiosken på Bærum sykehus. 

Oppmøte - tidspunkt og sted

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp på hospitalet finner du i timebrevet ditt.

Overnatting

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende. Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

Reiseutgifter

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

For å hundre spredning av koronaviruset (Covid-19) oppfordres det til å ikke bruke offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette.


Generelt om pasientreiser

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.


Rettigheter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Røykfritt sykehus

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anviste røykeplasser. 

Skjema - Avklareringsskjema revmatologi og DEXA

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk må fylle ut et avklareringsskjema før timen hos oss.​​​ 

Pasienter som skal til bentetthetsmåling (undersøkelse av benskjørhet) må fylle ut DEXA-spørreskjema før timen hos oss.

Avklareringsskjemaet og DEXA-skjemaet ​finner du​ her​​​

Skjema - Egenerklæring helseopplysninger

Pasienter som skal opereres ved hospitalet må fylle ut et egenerklæringsskjema om helseopplysninger. Vi ber om at du å tar med utfylt egenerklæringsskjema til timen din hos oss. 

Egenerklæringsskjemaet på norsk og engelsk finner du her:

Egenerklæringsskjema før operasjon

Ventetider

Informasjon om ventetider finner du på helsenorge.no:

Ventetidene for MHH finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Wifi - Trådløs nettverk / Gjestenett

​Slik kobler du til trådløst nettverk

 1. Koble deg på nettverket "SykehusGjest".

 2. Trykk på "Har du ikke bruker?" og oppgi navn og telefonnummer, deretter trykk på "send inn".

 3. Logg inn med brukernavn og passord som du mottar på SMS.

Fremgangsmåten kan variere noe ut ifra hvilken nettleser du bruker.

Adkomst og parkering

Adkomst og transport

​For å hindre spredning av koronaviruset (Covid-19) oppfordres det til å ikke bruke offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. 

​​​Midlertidig endring i pasientreiser med bil 

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket alle reiser over 10 km, og eventuelle tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. ​​

Mer om midlertidig endring i pasi​entreiser (helsenorge.no)​

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215A eller 215B i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter i Bærum

Parkering

Parkering for besøkende - betaling (man-fre 07-17)

På hospitalets område finnes det 55 parkeringsp​​lasser (herav 6 HC og 6 ladeplasser) innen 50-100 meter fra bygget som kan disponeres av pasienter, pårørende og andre ​besøkende. 

Se kart over gjesteparkeringsområde​​t (PDF)
​Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser ved hospitalet. Derfor er det viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Ring sentralbordet på 67 500 800, hvis du blir forsinket slik at de kan varsle avdelingen.​

Parkeringstid og betaling

Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsområdet mot parkeringsavgift, mandag til fredag mellom 07.00 til 17.00. Se skilting der du parkerer. 

Martina Hansens Hospital har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester. Du kan betale med kort i parkeringsautomat og appen EasyPark. Det er egne priser for betaling i EasyPark-appen.

Du finner mer informasjon på Aimo Park sin nettside
Gratis mellom kl. 17.00 til 07.00 og i helger

Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 07.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 3 p-plasser for bevegelseshemmede til venstre for hovedinngangen til hospitalet og 3 plasser til høyre på parkeringsplassen, nærmest hovedinngangen. 

Se kart over HC-plasser​ (PDF)​

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten. Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat. Dersom det ikke er ledig HC-plass kan du parkere på vanlig parkeringsplass og trenger ikke betale så fremt du har gyldig og synlig oblat i frontruten.

Ladeplasser / El-bil parkering

Hospitalet har 6 p-plasser med lademuligheter for gjester. Ladeplassene er skiltet. Ved parkering på ladeplasser må du betale parkeringsavgift på lik linje med ordinære parkeringsplasser. Det er gratis å lade og det er ingen ladeplikt for å parkere på ladeplassene.

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid/betalt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke ny kortbelastning eller lignende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du ta kontakt med Aimo Park​
Parkering for ansatte

Hospitalet har egne parkeringsordninger for ansatte. Ansatte finner informasjon om parkeringsordninger og reglement på intranett​.

Fant du det du lette etter?