Koronaviruset

På denne siden finner du informasjon til pasienter, pårørende og andre besøkende.

Informasjon om koronaviruset på helsenorge.no

​Til alle som skal besøke sykehuset:​​

  • ​​​​​​​​​​Du kan møte opp til timeavtale dersom du er frisk og ikke har symptomer på luftveissykdom eller omgangssyke
  • Undersøkelser og behandlinger kan utføres uten restriksjoner.
  • ​​Pasienter kan ha med seg ledsager til timeavtale og få besøk på sengeposten.
    Se besøksrestriksjoner og besø​​​​​kstider​

​​

Veileder for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom​​​

​​​Informasjon til pasie​nter med inflammatorisk revmat​isk sykdom (metodebok.no)

​Beredskap

Martina Hansens Hospital er for tiden i normal drift. På denne siden vil du finne informasjon når hospitalet er i forhøyet beredskap ved alvorlige hendelser.​

Beredskapsnivåer 

I tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner benytter hospitalet tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. 


Sist oppdatert 15.09.2023