Ledelsen

Ledelsen av Martina Hansens Hospital består av administrerende direktør, viseadministrerende direktør og stabsdirektører.

Organisering

Hospitalet ligger sentralt i Bærum kommune og hele sykehusdriften er lokalisert og organisert på hospitalets område. Hospitalet er organisert for å ivareta god faglig styring, med utgangspunkt i offentlige rammer og oppdrag. 

Organiseringen av hospitaldriften foregår i 4 ledernivåer: 1. administrerende direktør, 2. viseadministrerende direktør og stabsdirektører, 3. avdelingssjefer, 4. avdelingssykepleiere og enhetsledere.
 

I utgangen av 2022 hadde hospitalet 299,8 årsverk fordelt på 321 ansatte, inkludert personalbarnehagen.​

Ledergruppen

Portrett av Per Skaugen Bleikelia

Per Skaugen Bleikelia

Per Skaugen Bleikelia

Portrett av Tor Kjetil Nerhus

Tor Kjetil Nerhus

Viseadm. direktør

Portrett av Anne Prøven

Lasse Ingulfsvann

Direktør Teknologi og eiendom

Portrett av Daniel S. Resen-Fellie

Daniel Storli Resen-Fellie

Økonomidirektør

Portrett av Karin Ask-Henriksen

Karin Ask-Henriksen

Organisasjons- og utviklingsdirektør

 
 

Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte ledelsen ved Martina Hansens Hospital kan du sende e-post via postmottak@mhh.no​ 
 
Ønsker du å sende brev i posten er adre​ssen:
Martina Hansens Hospital AS
Postboks 13
1342 Gjettum
 
Sist oppdatert 30.06.2023